Vydáno: 3.2.2020
UPS

Finanční výsledky UPS za 4Q 2019

  SPOLEČNOST UPS ZVEŘEJNILA FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA 4. KVARTÁL 2019

  Výkon, strategické plánování a investice zajišťují UPS trvalý růst a úspěchy i do budoucna

  • Provozní zisk a marže ve 4. kvartálu 2019 rostly ve všech segmentech
  • Pozitivní vývoj provozního zisku vyvážil nižší jednotkové náklady v USA
  • Naředěný zisk na akcii dosáhl 0,12 USD, upravený zisk na akcii se ve 4. kvartálu zvýšil o 8,8 % na 2,11 USD
  • Denní objem přepravy na domácím trhu v USA vzrostl téměř o 9 %, objem přepravy s doručením letecky do druhého dne (Next Day Air) o téměř 26 %
  • Objem provozní hotovosti za rok 2019 dosáhl 8,6 mld USD, upravený objem volného cash flow přesáhl 4,1 mld. USD
  • Společnost oznámila odhad upraveného zisku na akcii pro rok 2020 v rozmezí 7,76 až 8,06 USD
  • Zkrácením přepravních časů a rozšířením víkendových služeb v roce 2020 společnost cílí na růst zisku v segmentu malých a středních podniků (SMB)


  ATLANTA – 30. ledna 2020 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila upravené zisky na akcii za 4. kvartál 2019 ve výši 2,11 USD, což představuje nárůst 8,8 % oproti stejnému období loňského roku. Výsledky podtrhují výrazný růst objemu přepravy na trhu v domácím trhu USA a vliv úspěšného uplatňování firemní strategie ve všech segmentech.

  „Zvýšení kvality přepravní sítě UPS nám umožnilo reagovat na nárůst poptávky po letecké přepravě a zároveň zlepšovat produktivitu a poměr provozního zisku k příjmům,“ říká David Abney, předseda představenstva a generální ředitel UPS. „V roce 2020 se plánujeme adaptovat na měnící se prostředí, posílit distribuční síť a představit nová přepravní řešení, které posílí naše prorůstové aktivity a podpoří naše zákazníky v jejich růstu a konkurenceschopnosti.“

  Ve 4. kvartálu 2019 zaznamenala firma nepeněžní penzijní náklady v tržní hodnotě 1,8 mld. USD po zdanění, transformační náklady ve výši 39 mil. USD po zdanění a právní náklady a výdaje ve výši 91 mil. USD po zdanění související především s případem přepravy cigaret v New Yorku. Celkový dopad těchto nákladů dosáhl výše 2,23 USD na naředěnou akcii. Penzijní náklady v tržní hodnotě 1,42 USD na naředěnou akcii byly zahrnuty dle zásad GAAP do výsledků za 4. kvartál předchozího roku.

  Konsolidované výsledky
  4Q 2019
  Upravené
  4Q 2019
  4Q 2018
  Upravené
  4Q 2018
  Příjmy
  20 568 mil. USD
  19 848 mil. USD
  Čistý příjem/ztráta
  (106 mil. USD)
  1 840 mil. USD
  453 mil. USD
  1 690 mil. USD
  Upravený zisk/ztráta na akcii
  (0,12 USD)
  2,11 USD
  0,52 USD
  1,94 USD

  * „Upravené“ položky uvedené v tiskové zprávě jsou zpracovány bez ohledu na účetní zásady GAAP. Viz příloha tiskové zprávy pro diskusi o finančních metrikách, jiných než podle zásad GAAP, zahrnující sladění, která se snaží uvedeným zásadám co nejvíce přiblížit.

  Výsledky za celou společnost ve 4. kvartálu 2019:

  • Průměrný denní objem přepravy překročil 26,6 milionu zásilek, což představuje navýšení o 7,5 %, hlavním pozitivním faktorem je nárůst poptávky po letecké přepravě v USA.
  • Konsolidované příjmy se zvýšily o 3.6 % na 20,6 mld. USD díky významnému růstu denního objemu během předvánoční sezóny.
  • Provozní zisk vzrostl o 6,4 %, resp. upravený o 13,7 % spolu se zvýšenou marží ve všech segmentech.


  Domácí trh v USA

  Segment domácího trhu USA profitoval z řady transformačních kroků včetně zvýšení automatizovaných přepravních kapacit a zařazení nového letounu do globální přepravní flotily, díky čemuž byla společnost UPS schopná zvládnout nárůst objemu přepravy ve všech měsících kvartálu. Celkový objem přepravy u všech služeb vzrostl o téměř 9 %. Růst byl zapříčiněn jak strukturálním posunem k rychlejším způsobům přepravy v retailu a e-commerce, tak převzetím zákazníků od konkurence. Společnost UPS zaznamenala růst díky řadě velkých i středních a malých zákazníků, významný podíl na růstu měl největší zákazník UPS, společnost Amazon.

  „V průběhu čtvrtletí jsme přepravili rekordní objem zásilek, neboť zákazníci naplno využili schopností naší integrované přepravní sítě a širokou nabídku služeb,“ říká Abney. „Vzhledem k obrovským možnostem budoucího rozvoje jsme se rozhodli implementovat kroky k podpoře malých a středních firem tak, abychom ještě více zrychlili naši síť a rozšířili víkendový provoz. Tyto kroky zvýší naši konkurenceschopnost a zajistí další růst.“

  4Q 2019
  Upravené
  4Q 2019
  4Q 2018
  Upravené
  4Q 2018
  Příjmy
  13 408 mil. USD
  12 575 mil. USD
  Provozní zisk
  1 074 mil. USD
  1 207 mil. USD
  999 mil. USD
  999 mil. USD

  • Příjmy vzrostly na 833 mil. USD, což představuje nárůst o více než 6,5 %, s růstem ve všech segmentech.
  • Provozní zisk se zvýšil o 7,5 %, resp. o více než 20 % na upraveném základě.
  • Provozní marže dosáhla výše 8 %, upravená provozní marže se zvýšila o 110 bazických bodů.
  • Jednotková cena poklesla o 2,1 %, na upraveném základě o 3,2 %, což představuje již třetí kvartálu v řadě s pozitivním vývojem poměru provozního zisku k příjmům.


  Mezinárodní přeprava

  Segment mezinárodní přepravy zajistil zvýšení zisku i rozšíření provozní marže a dobře se adaptoval na dynamické prostředí globálních trhů. Zaměření na kvalitní služby, řízení nákladů a strategická orientace na trhu, jakož i možnosti e-commerce zajistily v tomto kvartálu dobré výsledky.

  4Q 2019
  Upravené
  4Q 2019
  4Q 2018
  Upravené
  4Q 2018
  Příjmy
  3 762 mil. USD
  3 829 mil. USD
  Provozní zisk
  799 mil. USD
  809 mil. USD
  781 mil. USD
  781 mil. USD

  • Objem exportní přepravy lehce poklesl, přičemž nárůst intrakontinentální přepravy v Evropě a Asii i v USA zcela nevyrovnal pokles přepravy z a do Spojeného království a na trase USA – Asie.
  • Provozní zisk vzrostl o více než 2 %, což je nárůst o 3,6 % na upraveném základu.
  • Provozní marže na vrcholu odvětví se udržena na výborných 21,2 %, upravená provozní marže narostla o 110 bazických bodů.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Segment Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava dosáhl ve sledovaném čtvrtletí výrazného růstu zisku. Tento segment také rozšířil provozní marže v důsledku přísných opatření v oblasti řízení nákladů a nadále se soustředil na rozšiřování zákazníků z řad malých a středních firem.

  4Q 2019
  Upravené
  4Q 2019
  4Q 2018
  Upravené
  4Q 2018
  Příjmy
  3 398 mil. USD
  3 444 mil. USD
  Provozní zisk
  260 mil. USD
  262 mil. USD
  224 mil. USD
  224 mil. USD

  • Provozní zisk vzrostl o více než 16 %, resp. o 17 % na upravené bázi.
  • Logistika, dodavatelský řetězec Marken a nákladní přeprava UPS Freight stály za růstem výnosů.
  • Logistika a Marken zvýšily zisky v řádu dvojciferných čísel, což pomohlo vyrovnat nestálé podmínky v zasilatelství (Forwarding) a ve zprostředkování kamionové přepravy.
  • Příjmy za LTL (Less Then Truckload) za přibližně 45 kg (hundredweight) u nákladní přepravy (UPS Freight) vzrostly o 2,5%, a to díky cílení na malé a střední podniky.

  Konsolidované výsledky za celý rok 2019

  • Transformační investice společnosti UPS generovaly vyšší celkové výnosy, růst provozního zisku a rozšíření marží ve všech segmentech.
  • Zředěný zisk na akcii (EPS) za rok 2019 dosáhl výše 5,11 USD; upravený zředěný zisk na akcii byl 7,53 USD. Ten nezahrnuje vliv tržního přecenění penzijních závazků, transformační poplatky a nepředvídané položky.
  • Celkové tržby vzrostly na 74 mld. USD pobízené silným nárůstem objemu přepravy v USA.
  • Kapitálové výdaje činily 6,4 mld. USD, resp. 6,5 mld. USD na upraveném základě, a podpořily vylepšení sítě.
  • Roční upravené volné peněžní toky přesáhly 4,1 mld. dolarů.
  • Vyplacené dividendy dosáhly 3,3 mld. USD, což představuje 5,5% nárůst na akcii oproti předchozímu roku.
  • Společnost odkoupila více než 9 mil. akcií za přibližně 1 mld. dolarů.


  Výhled

  Společnost poskytuje výhled na upravené (nikoliv GAAP) bázi, protože není možné předvídat či poskytnout srovnání odrážející dopad tržních úprav u budoucích penzijních závazků ani u dalších neočekávaných událostí. Ty by byly zahrnuty do vykazovaných výsledků (podle GAAP) a mohly by být významné.

  „Společnost UPS dokázala v roce 2019 obstát navzdory řadě výzev včetně poklesu průmyslové výroby,“ řekl Brian Newman, finanční ředitel společnosti UPS. „Podařilo se nám využít pákového efektu kapitálových investic realizovaných za účelem růstu zisků a rozšíření marží. V roce 2020 chceme také akcelerovat naše iniciativy tak, aby společnost UPS mohla lépe využít možnosti strukturálních změn na trhu a růstové příležitosti.“

  • Podle očekávání se upravený zředěný zisk na akcii bude pohybovat v rozmezí od 7,76 USD do 8,06 USD, což zahrnuje předpokládané oslabení průmyslu v USA a globálních ekonomik, jakož i výdaje na iniciativy orientované na malé a středních podniky, jež výrazně podpoří konkurenceschopnost UPS a růst zisku v roce 2021.
  • Podle očekávání se skutečná daňová sazba do roku 2020 bude pohybovat mezi 22,5 a 23,5 procenty.
  • Plánované kapitálové výdaje dosáhnou přibližně 6,7 mld. USD, budou zaměřené především na podporu rozšíření globálních logistických center a automatizaci.
  • Hotovost z operací se má podle očekávání pohybovat kolem 10 mld. USD a volný peněžní tok mezi 4,3 a 4,7 mld. USD.
  • Výhled nezahrnuje transformační poplatky.


  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Společnost UPS byla časopisem Newsweek označena za nejvíce zákaznicky orientovanou americkou firmu (America’s Best Customer Service) v oblasti zasilatelství a distribuce; podle časopisu Forbes je firma Nejhodnotnější značkou v dopravě (Most Valuable Brand in Transportation); UPS je vysoce ceněna i podle dalších prestižních hodnocení – v oblasti sociální odpovědnosti podle žebříčku JUST 100, indexu Dow Jones Sustainability World a kvocientu Harris Poll Reputation. Informace o společnosti naleznete na ups.com nebo pressroom.ups.com a korporátní blog na ups.com/longitudes. Firemní online newsletter UPS Horizons zaměřený na trvalou udržitelnost je na ups.com/sustainabilitynewsletter. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici také prostřednictvím Twitteru na @UPS_News, poslat zásilku je možné přes ups.com/ship.

Kontakt: