Vydáno: 23.3.2020
UPS

Nadace UPS podporuje humanitární organizace a místní komunity v boji proti dopadům nového koronavíru

  • Podpora v oblasti grantů, logistiky a dopravy včetně spolupráce s více než desítkou humanitárních agentur zaměřených na boj proti novému koronaviru překročila 6 milionů dolarů.

  • Pomoc na podporu místního, národního i celosvětového úsilí je zaměřená na zajištění prostředků naléhavé lékařské pomoci, potravin a bydlení a finanční pomoci při překonání důsledků krize.

  Atlanta, GA, 18. března 2020 – Nadace UPS (UPS Foundation), která řídí celosvětové občanské programy pro společnost UPS (NYSE: UPS), oznámila rozšíření svých aktivit na nový koronavirus. Ty budou zahrnovat přidělování nových grantů, pomoc ve výši více než 6 milionu dolarů agenturám OSN, partnerským humanitárním organizacím a neziskovým mezinárodním nevládním organizacím zaměřeným na pomoc komunitám.

  Podpora zahrnuje spolupráci s více než desítkou organizací a zajištění přepravy materiálů, poskytování konzultací v oblasti dodavatelských řetězců včetně peněžní pomoci zaměřené na urychlení přepravy osobních ochranných pomůcek pro zdravotnické pracovníky a podpory dalších aktivit cílených na ochranu života osob a komunit zasažených koronavirem.

  „Nadace UPS a společnost UPS mají bohaté zkušenosti s pomocí komunitám, podporují je v jejich snahách připravit se, rychle reagovat a překonat důsledky náhlé a dlouhodobé krize. Tato odbornost nám umožňuje poskytovat naléhavou podporu našim partnerům v této bezprecedentní době,“ uvedl Eduardo Martinez, prezident Nadace UPS a chief diversity and inclusion officer UPS.

  „Podporujeme rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru po celém světě, který trvá roky, v některých případech dokonce až desetiletí. Dokážeme spolupracovat, vzájemně se inspirovat, rychle reagovat a využít naši odbornost v oblasti logistiky k podpoře smysluplných aktivit vedoucích k záchraně života,“ doplnil.

  Nové granty budou přiděleny následujícím organizacím:

  • United Way Worldwide: Poskytování krizové podpory rodinám, dětem a starším osobám, včetně potravinové a finanční pomoci při překonávání krize.
  • Americký červený kříž: Organizace nyní čelí vážnému nedostatku krve v důsledku bezprecedentního rušení počtu jízd. Financování pomůže udržet životně důležitý přísun krve potřebný pro systémy veřejného zdravotnictví v celé Americe.
  • Armáda spásy: Podpora programů zajišťující přístřeší a jídlo nejvíce ohroženým osobám v našich komunitách.
  • Operation Hope: Podpora odpovídající národní infrastruktury ve spolupráci s Federální agenturou pro zvládání krize (FEMA) a Americkým červeným křížem, zaměřená na jednotlivce a malé podniky v nouzi. Národní poradenská střediska poskytnou pracovníkům ohroženým zastavením příjmů poradenství při sestavování nouzového rozpočtu a řízení dluhů.
  • Center for Disaster Philanthropy (CDP): Poskytování strategického poradenství při úsilí o zapojení soukromého sektoru, včetně dodávky domácího jídla a lékařské pomoci starším lidem a dalším ohroženým osobám.
  • Good360: Zajišťování potřebných pomůcek a materiálů pro poskytovatele zdravotní péče, včetně osobních ochranných prostředků (PPE) a dalších zdravotnických potřeb a čisticích sad.
  • UNICEF: Poskytování pomoci zemím a regionům, které nemají infrastrukturu zdravotní péče a systémy sociální podpory potřebné k řešení nových potřeb souvisejících s koronavirovou nákazou.
  • Světový potravinový program (WFP): Dohled a zajištění dodavatelského řetězce, přeprava kritických dodávek pro všechny agentury OSN a udržování záchranných operací v pohotovosti, včetně předběžného uskladnění zásob potravin, mobilních skladů a stanů k okamžitému dodání.
  • CARE: Podpora ohrožených skupin obyvatel ve více než 19 zemích předběžným rozmísťováním nouzových zásob, zajištěním kontejnerů na vodu a ruční mytí a dodávek hygienických sad a poskytováním izolačně-ochranných pomůcek pro rychlou akceschopnost týmů.
  • Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR): Zajištění plastových plachet a dalších potřebných položek a poskytování nouzového financování na podporu vysídlených rodin a na pomoc při zabránění šíření nového koronaviru mezi vysídlenými rodinami.
  • Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC): Podpora zdravotních aktivit v komunitách, přístup k základním službám a správa informací, tedy rozhodujících aktivit pro kontrolu šíření viru.
  • NVOAD: Podpora ohrožených skupin obyvatelstva prostřednictvím zajištění potravin, přístřeší a další sociální podpory.

  Prostřednictvím nových grantů, nad rámec pomoci poskytované dříve, Nadace UPS a dárci zdravotnických výrobků a partnerské humanitární organizace MAP International, MedShare a Good 360 poskytly zdravotnickým pracovníkům více než 4 miliony respirátorů, 11 000 ochranných obleků a 280 000 nitrilových rukavic.

  Společnost UPS nedávno oznámila, že se připojila k pracovní skupině pro rychlou reakci Bílého domu při testování na koronavirus. Bude provádět logistické plánování a provozní činnosti zaměřené na urychlení testování pacientů prováděných v laboratořích a zdravotnických zařízeních a zajišťovat dodávky testovacích sad a vzorků.

  Nadace UPS je klíčovým poradním partnerem celosvětových koalic zaměřených na zapojení soukromého sektoru, včetně Kulatého stolu soukromého sektoru Global Health Security Agenda, Pandemické sítě dodavatelského řetězce Světového ekonomického fóra a Akční platformy Světového ekonomického fóra COVID.

  V roce 2019 Nadace UPS poskytla pomoc při 28 velkých světových katastrofách a zajistila humanitární pomoc v 74 zemích – materiální pomoc v hodnotě téměř 6,5 milionu USD – včetně zapůjčení odborníků a dodávek pomoci prostřednictvím celosvětové sítě UPS pro leteckou, pozemní, železniční a námořní přepravu. V loňském roce Nadace UPS investovala přes 20 milionů dolarů na financování a materiální a technickou podporu iniciativ zaměřených na zajištění bezpečnosti komunit. Cílem bylo zlepšit jejich připravenost, rychlost reakce a překonání důsledků krize, jakož i posílit veřejné zdraví a bezpečnost provozu.

  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Společnost UPS byla časopisem Newsweek označena za nejvíce zákaznicky orientovanou americkou firmu (America’s Best Customer Service) v oblasti zasilatelství a distribuce; podle časopisu Forbes je firma Nejhodnotnější značkou v dopravě (Most Valuable Brand in Transportation); UPS je vysoce ceněna i podle dalších prestižních hodnocení – v oblasti sociální odpovědnosti podle žebříčku JUST 100, indexu Dow Jones Sustainability World a kvocientu Harris Poll Reputation. Informace o společnosti naleznete na ups.com nebo pressroom.ups.com a korporátní blog na ups.com/longitudes. Firemní online newsletter UPS Horizons zaměřený na trvalou udržitelnost je na ups.com/sustainabilitynewsletter. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici také prostřednictvím Twitteru na @UPS_News, poslat zásilku je možné přes ups.com/ship.


  Nadace UPS (UPS Foundation)

  Od svého vzniku v roce 1907 si UPS vybudovala tradici odpovědné firmy se zájmem o dění v komunitách, která podporuje programy, jež vytváří dlouhodobá řešení potřeb komunit. Nadace UPS založena v roce 1951 řídí občanské programy a je odpovědná za pomoc, jež usnadňuje zapojování komunit do místních, národních a globálních celků. V roce 2018 UPS a její zaměstnanci včetně těch, kteří již odešli do důchodu, darovali na charitativní účely po celém světě více než 123,8 milionů dolarů. Informace o Nadaci UPS naleznete na UPS.com/Foundation a na Twitteru @UPS_Foundation.

Kontakt: