Vydáno: 20.2.2019
British Council

Hledání vhodných sociálních inovací pro Ústecký kraj

    Ústí nad Labem 20. února 2019 – Organizace P3 – People, Planet, Profit (P3) dnes představila výsledky fokusních skupin zaměřených na mapování lokálních sociálních problémů a hledání jejich možných řešení. Od začátku roku proběhlo celkem šest setkání cíleně vybraných skupin obyvatel Ústeckého kraje v Kadani, Teplicích, Ústí nad Labem a Žatci. Kvalitativní průzkum mezi místními obyvateli je součástí Projektu Lidé lidem, který chce nastavit vhodné programy na posílení soudržnosti obyvatel. Probíhá pod vedením britské kulturní organizace British Council v Ústeckém a Severomoravském kraji.    „Napříč regionem se ukázalo, že lidé vnímají negativně působení zahraničních agenturních dělníků na utváření místních sociálních vazeb. Není snaha tyto dělníky, kteří většinou bydlí na ubytovnách, integrovat a systematicky s nimi pracovat. Navíc v některých případech došlo k tomu, že z původně zaměstnaneckých bytů byly vybudované ubytovny a místní lidé přišli o dostupné bydlení,“ popisuje Petra Francová z P3 jeden z hlavních závěrů. „Překvapilo nás, že mezi ohroženými skupinami se objevili zástupci většinové společnosti s nižšími příjmy, jež se dostanou do těžké životní situace, ale nemají dostatečné informace o možnostech sociálních podpor nebo se stydí o ně požádat.“ Francová rovněž upozorňuje, že v kraji je deficit ve sdílení informací mezi úřady, organizacemi a obyvateli. Mladé rodiny by uvítaly větší prostor pro rozvoj společenských aktivit. Kraj se zaměřuje na podporu velkých investorů zvenčí a chybí podpora malých místních podniků a start-upů. Je třeba více podporovat rozvoj drobného podnikání včetně podnikání sociálního a výchovu k podnikavosti na základních a středních školách.    „Cílem výzkumu bylo získat zasvěcený pohled do některých problémů obyvatel Ústeckého kraje. Do budoucna chceme najít vhodné projekty v oblasti sociálních podniků a inovací, v nichž se lidé sami aktivně zapojí do zlepšení své vlastní situace,“ říká Martina Novotná z British Council.    Projekt Lidé lidem probíhá v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Je zaměřen na oblast rozvoje sociálního podnikání a sociálních inovací, komunitní umění a podporu rozvoje kritického myšlení ve školách. Začátkem března navštíví skupina odborníků z obou krajů sociální podniky organizace podporující rozvoj sociálních inovací ve Skotsku. Více o projektu na: https://www.ceskenoviny.cz/special/lide-lidem-british-council/

Kontakt: