Vydáno: 19.10.2018
Nadační fond Qiido

Nejednotná praxe v podpoře nadaných

    Praha 19. října 2018 – Novela školského zákona otevřela prostor pro systémovou podporu nadaných žáků. Na konkrétní podpůrná opatření však intelektově nadaní žáci z důvodu nesprávného výkladu novely často vůbec nedosáhnou. To je jeden ze závěrů pracovního setkání ředitelů a učitelů základních škol vzdělávajících mimořádně intelektově nadané děti (MiND), které uspořádal nadační fond Qiido. Setkání pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se zúčastnilo na 80 ředitelů a učitelů z téměř 20 základních škol z celé republiky. Hostitelem setkání byla ZŠ Kunratice.

    „Stále přetrvává nesprávný názor, že pro intelektově nadané děti není možné používat podpůrná opatření,“ řekla právní poradkyně iniciativy Rodiče za inkluzi a členka dozorčí rady nadačního fondu Qiido Veronika Doležilová. „Zákon ale s nadanými počítá. Tím, že vychází ze vzdělávacího potenciálu dětí, místo vzdělávacích nedostatků, je možné jim přiznávat i podpůrná opatření včetně např. pedagogické intervence nebo asistence. Nejen tedy pomůcky pro nadané, jak se často nesprávně uvádí. V poradnách, které identifikují dítě s mimořádným intelektem, mu však neposkytnou odpovídající podporu. Tím se popírá zákonný princip naplnění vzdělávacího potenciálu. Z právního hlediska jde prakticky o porušení zákona,“ dodala.

    Hlavními tématy včerejšího setkání byla organizace a řízení školy ve vzdělávání MiND, způsoby identifikace v mateřské i základní škole, metody a formy výuky a v neposlední řadě role emoční inteligence (EQ), která je často při rozvoji nadání a nadaných zcela opomíjena. „Ředitelé a učitelé, kteří mají zájem o systematickou podporu nadaných dětí, potřebují pro celou řadu činností srozumitelné noty. Kromě know-how se snažíme zprostředkovat i příklady dobré praxe, školy propojit a vzájemně inspirovat. Aktuálně spolupracujeme se školami v 9 ze 14 krajů,“ uvedla zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido Miriam Janyšková.

    Nadační fond Qiido usiluje o zavedení komplexní, systematické a kontinuální podpory MiND v ČR. Poskytuje programy s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti pod názvem Qiido Akademie. Pro rodiče i učitele pak Qiido Poradnu v pedagogicko-psychologické i právně legislativní oblasti. Od roku 2014 pomáhá základním školám s nastavením vzdělávací koncepce na míru tak, aby naplňovaly i specifické vzdělávací potřeby MiND žáků. Cílem je dosáhnout, aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude v souladu s Qiidem navrženou vzdělávací koncepcí rozvíjet kognitivní vědomosti i sociálně-emoční kompetence dětí myslících jinak. Další informace jsou k dispozici na qiido.czfacebook.com/qiido.cz

Kontakt: