Vydáno: 12.4.2015
Tesco SW

MF ČR odmítlo vydat dotčené firmě zprávu o auditu

    Olomouc 12. dubna 2015 – Ministerstvo financí ČR (MF) odmítlo poskytnout návrh zprávy o auditu monitorovacího systému dotčené společnosti TESCO SW, která se jej dožadovala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Závěry zprávy, které byly v uplynulých týdnech citovány v médiích, obsahují nepravdivá tvrzení, jež mohou vést až k zablokování finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a k zásadní finanční újmě na úkor České republiky. Neoficiálně prezentované názory ministerských auditorů zároveň hrubě poškozují dobrou pověst společnosti TESCO SW, která již podnikla právní kroky na obranu proti nepravdivým a zkreslujícím tvrzením, o pověsti ČR ani nemluvě.

    „Ministerstvo financí odmítlo zprávu vydat s odůvodněním, že audit není dokončen a že je ve fázi přípravy budoucího rozhodnutí. Ale v případě návrhu zprávy o auditu se podle našeho názoru nejedná o vytváření nových informací, ale o informace již vytvořené, neboť požadovaný dokument reálně existuje, dokonce byl poskytnut Ministerstvu pro místní rozvoj k připomínkám,“ uvedl doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát zastupující TESCO SW. Dle jeho názoru MF nesprávně interpretovalo zákon o svobodném přístupu k informacím, a proto společnost podá v nejbližší době proti rozhodnutí rozklad. O věci tak bude muset rozhodnout sám ministr financí.

    „Média a policie se zprávou pracují, ale nám vydána být nemůže? Zdá se, že se ministerstvo obává, že někdo může poukázat na pochybení konkrétních osob, které jsou za nepravdivé informace odpovědné,“ uvedl obchodní ředitel TESCO SW Josef Tesařík, junior. „Úředníci MF přehlíží nejen fakta, ale i názory kompetentních institucí jako ÚOHS, renomovaných právních firem, soudních znalců v oblasti IT a hodnotící komise monitorovacího systému jmenované vládou,“ dodal. Společnost TESCO SW rovněž požádá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v zájmu otevřeného a transparentního postupu zveřejnilo své vyjádření k návrhu auditní zprávy MF. zením o 

    Společnost TESCO SW se již v médiích ohradila proti nepravdivý tvrzením o manipulaci a předraženosti zakázky na aplikaci MS2014+, kterou získala ve veřejné soutěži v konkurenci sedmi nabídek, jako nejlevnější a technicky nejlepší řešení. Společnost rovněž podala trestní oznámení a stížnost podle správního řádu na členy auditního orgánu MF, kteří se na vyhotovení návrhu zprávy o auditu monitorovacího systému pro období 2007–2020 podíleli. Dle telefonického sdělení z MF se stížností má zabývat náměstek Lukáš Wagenknecht, jehož podřízení jsou za vyhotovení návrhu zprávy o auditu přímo zodpovědní. ulaci a 

Kontakt: