Vydáno: 12.2.2009
Forecasting Dinner 2009

Středoevropský region vyjde z krize nejlépe a světová ekonomika dosáhne dna ve 3Q 2009

  Praha 12. února 2009 – Vyplývá to z výsledků bleskového průzkumu názorů na očekávaný vývoj české i světové ekonomiky, který realizovaly agentury Factum Invenio a Donath-Burson-Marsteller v rámci příprav 7. ročníku dnešní prestižní akce Forecasting Dinner 2009. Tu každoročně pořádá Czech CFA Society pod záštitou guvernéra České národní banky v Kongresovém centru ČNB za účasti předních českých a zahraničních ekonomů. Bleskového elektronického průzkumu se zúčastnilo celkem 351 respondentů z řad členů a kandidátů CFA, vedoucích pracovníků zemských ředitelství OVB Allfinanz, významných manažerů a ekonomických novinářů. I přes některé názorové odchylky neprokázal průzkum zásadní neshodu v pohledu na očekávaný vývoj ekonomiky mezi oběma hlavními skupinami respondentů, CFA a OVB. Za hlavní příčinu současné finanční krize označila necelá třetina celkového počtu dotázaných (31 %) nenasytnost bank.

  Vedoucí pracovníci OVB hodnotili hlavní příčiny krize příkřeji: nenasytnost bank uvedlo 42 % z nich a selhání regulace a dohledu 30 %. Skupina certifikovaných finančních analytiků (CFA) a významných manažerů (32 %) uváděla nejčastěji jako hlavní důvod krize přestrukturalizované instrumenty, nebo-li složité finanční deriváty.

  7 z 10 dotázaných se domnívá, že současná krize je největší finanční krizí od 30. let 20. století. Ve skupině CFA a významných manažerů je to 79 %, zatímco u pracovníků finančně poradenských struktur OVB jsou to téměř tři pětiny (59 %).

  Podle 42 % respondentů z řad OVB dosáhne světová ekonomika dna nejpozději do pololetí letošního roku. Členové a kandidáti CFA tak optimističtí nejsou: v této skupině je to jen necelých 22 %, jejich většinové očekávání se soustřeďuje na letošní třetí čtvrtletí.

  V nejdůležitější globálně-ekonomické otázce, tedy, které regiony vyjdou ze současné finanční krize nejlépe, panuje mezi OVB a skupinou CFA absolutní shoda. 43 % respondentů v obou skupinách uvedlo, že to bude střední a východní Evropa, po 39 % dotazovaných z každé skupiny věří nejvíc Číně.

  Ve stejně důležité otázce pro investory – do čeho mají investovat – se OVB a skupina respondentů CFA shodují: podle obou skupin budou letos nejvýkonnější akcie. Soulad panuje i v tom, že nejvýkonnějšími akciovými indexy budou letos ty americké.

  Postoje respondentů, až na výjimky, se vyznačovaly mírným optimismem. Zřetelnější byl u dotazovaných z řad OVB. Lze jen doufat, že ani v jednom případě nebylo pouhé přání otcem myšlenky.

Kontakt: