Vydáno: 4.4.2003
Invesmart

Tunel, který nevyšel

  Praha 4. dubna 2003 - Společnost Invesmart potvrdila, že Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zrušil konkurz na majetek společnosti Česká revitalizační, která měla údajně být nástupnickou organizací Union banky. Soud zároveň zprostil funkce správce konkurzní podstaty Daniela Thonata. Učinil tak proto, že vyhlášení konkurzu 31. března 2003 bylo založeno na zfalšovaných dokumentech, předložených údajným právním zástupcem společnosti Česká revitalizační. Invesmart zároveň oznámil, že veškeré kroky konkurzního správce Thonata považuje ve vztahu k Union bance za právně neúčinné. Konkurz se totiž týkal zcela odlišného subjektu, společnosti Česká revitalizační, která navíc vůbec není zapsána v obchodním rejstříku.

  „Pokus vytunelovat Union banku cestou konkurzu na neexistující společnost nevyšel,“ prohlásil Paolo Catalfamo, předseda představenstva a ředitel společnosti Invesmart. „Ukázalo se, že právní řád v České republice má přeci jen svou váhu. Zjevný podvod na základě zfalšování dokumentů byl odhalen a teď už jen zbývá potrestat hlavní aktéry. Významně napomohl i striktní postoj ČNB, která se proti podvodu postavila,“ uzavřel Catalfamo.

  V usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem je doslova uvedeno: „Dne 3.4.2003 bylo soudu doručeno podání úpadce, jehož součástí je i trestní oznámení notáře JUDr. Josefa Burdy, ze kterého vyplývá jednoznačné prohlášení, že nikdy notářský zápis ze dne 20. 3. 2003, kterým měl být osvědčen průběh valné hromady navrhovatele konané dne 20.3. 2003, nesepsal. Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že mimořádná valná hromada navrhovatele údajně konaná dne 20. 3. 2003 nemohla řádně proběhnout. Návrh na prohlášení konkurzu na majetek navrhovatele, který byl doložen shora uvedeným notářským zápisem, tak nesplňuje náležitosti stanovené v ust. § 79 o.s.ř. a ust. § 4 odst. 3 ZKV“ (zákon o konkurzu a vyrovnání).

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM:+420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon tunel_nevysel_cz.doc