Vydáno: 7.11.2019
Česká transplantační nadace

Objevitel molekulárního mikroskopu laureátem

  Objevitel molekulárního mikroskopu laureátem

  Praha 7. listopadu 2019 – Výroční cenu České transplantační nadace (Karla Pavlíka) za rozvoj transplantační medicíny za rok 2018 obdrží prof. Philip Halloran z Albertské univerzity v Kanadě. Svým objevem molekulárního mikroskopu (MMDx) přispěl k zpřesnění diagnostiky rejekce (odhojení) transplantovaných orgánů, která je stále největším problémem transplantační medicíny. Nový diagnostický postup je méně invazívní a přesnější než ty dosavadní. Prestižní ocenění bude předáno dnes na slavnostním večeru v pražském Karolinu.

  „Správní rada nadace udělila Výroční cenu za vypracování nové diagnostické metody, kterou lze hodnotit molekulární změny ve vztahu ke klinickým, nebo histologickým nálezům,“ uvedl předseda správní rady České transplantační nadace MUDr. Štefan Vítko, CSc.

  Prof. Philip Halloran vystudoval Lékařskou fakultu Torontské univerzity a svůj postgraduální titul získal na Londýnské univerzitě. Od roku 1987 byl ředitelem transplantačních programů Albertské univerzity. Zpočátku se zabýval vývojem a mechanismem účinku nových imunosupresívních léčiv. Později zkoumal význam protilátek pro funkci transplantovaných orgánů. V poslední době se zaměřil na význam poškození tkání, na procesy stárnutí buněk a na dlouhodobou funkci transplantovaných orgánů i chronických onemocnění netransplantovaných orgánů. Vyvinul novou diagnostickou aplikaci na bázi mikročipů, tzv. molekulární mikroskop (MMDx). Přispěl také ke zpřesnění diagnostiky rejekce (odhojení) transplantovaných orgánů, které je stále aktuálním problémem transplantační medicíny.

  Prestižní ocenění za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje transplantační medicíny uděluje Česká transplantační nadace českým i zahraničním vědcům od roku 1998. Mezi dříve oceněné laureáty patří vedle Vladimíra Kočandrleho a jeho týmu, který jako první v tehdejším Československu provedl úspěšnou transplantaci ledviny, také například prof. Paul Terasaki z Los Angeles, který položil základy transplantační imunologie, MUDr. Bohdan Pomahač, který jako první provedl transplantaci celé tváře ve Spojených státech, Mats Brännström, oceněný za sérii transplantací dělohy či prof. Pavel Pafko a prof. Robert Lischke, kteří převzali prestižní ocenění za zahájení a realizaci programu transplantací plic v roce 1997 a jeho úspěšný rozvoj.

  * * *

  Laureáti Výroční ceny České transplantační nadace (Karla Pavlíka)

  1998 – Prof. Dr. Med. Peter Neuhaus, PhD, Freie Universität Berlin, Německo, za podporu zahájení programu transplantací jater v IKEM, Praha
  1999 – MUDr. Pavol Iványi, DrSc. IKEM, Praha, za zásadní příspěvek k objasnění struktury a funkce HLA antigenů
  2000 – Doc. MUDr. Jiří Jirka, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Kočandrle, DrSc., za přípravu a provedení první úspěšné transplantace ledviny v Československu
  2001 – Prof. Jean-Michel Dubernard, Md., PhD., Lyon a prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., Praha, za provedení prvních úspěšných transplantací slinivky břišní v Evropě a v Československu
  2002 – Prof. Dr. Med. Gerhard Opelz, Univerzita Heidelberg, Německo, za založení celosvětového transplantačního registru „Collaborative Transplant Study“ a za analýzy výsledků
  2003 – Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc., Praha, za podíl na první úspěšné transplantaci ledviny v Československu a za zavádění transplantační léčby v dalších evropských zemích
  2004 – Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher, Vídeň, Rakousko, za úsilí o integraci transplantačních programů zemí celé Evropy
  2005 – Prof. Pekka Häyry, MD, PhD, Helsinky, Finsko, za odhalení zákonitostí chronické nefropatie transplantované ledviny
  2006 – Prof. Dr. Maurice Slapak, CBE, Bristol, UK, za založení „Světových her nemocných s transplantovanými orgány“
  2007 – Prof. Dr. Paul Terasaki, UCLA, Los Angeles, Kalifornie, za objevení významu křížové zkoušky a za celoživotní práci na teorii humorální rejekce
  2008 – Dr. Rafael Matesanz, Madrid, Španělsko, za rozvinutí unikátního „španělského modelu“ odběrů orgánů zemřelých dárců
  2009 – Prof. Bernard Charpentier, Paříž, Francie, za zdokonalení imunosupresivní léčby nemocných po transplantacích a nemocných s autoimunními chorobami
  2010 – Prof. Raimund Margreirer, Insbruck, Rakousko, za rozvoj multiorgánových transplantací
  2011 – MUDr. Bohdan Pomahač, Boston, USA, za provedení první transplantace celé tváře ve Spojených státech
  2012 – Doc. MUDr. Ivo Matl a doc. Ing. Vladimír Maťha, DrSc., za podíl na vývoji české verze imunosupresíva cyklosporinu A
  2013 – Prof. Joseph Mario Grinyo Boira, Barcelona, Španělsko, za celoživotní úsilí o účinnější a bezpečnější imunosupresi
  2014 – Prof. Mats Branström, Goteborg, Švédsko, za provedení prvních transplantací dělohy, které po in vitro fertilizaci skončily narozením zdravých plodů
  2015 – Prof. MUDr. Pavol Pafko, DrSc. a prof. MUDr. Robert Lischke, CSc., za zahájení a úspěšné rozvinutí programu transplantací plic v České republice
  2016 – 25. výročí založení České transplantační nadace, cena nebyla udělena, symbolicky patří všem dárcům orgánů a tkání
  2017 – Julianna Weinberg Lessing a Hana Rohlenová, altruistické dárkyně ledviny

Kontakt: