Vydáno: 4.2.2014
UPS

Finanční výsledky UPS za 4Q 2013

  VÝSLEDKY UPS ZA POSLEDNÍ ČTVRTLETÍ 2013

  • Celosvětová přeprava v prosinci vzrostla o 20%
  • Vyšší náklady v USA byly ovlivněny nárůstem přepravy a nepříznivým počasím
  • E-commerce celosvětově navýšily čtvrtletní objem přepravy o 6,0%
  • Denní objem mezinárodních exportů vzrostl o 9,5% díky silnému růstu v Evropě
  • 2013: 6,1 miliardy USD představovaly distribuce akcionářů a 5,3 miliardy USD volné cash flow
  • 500 milionů USD tvořily navýšené investice do rozšíření kapacity
  • Odhady výnosů na akcii (EPS) na rok 2014 se pohybují v rozpětí 5,05 USD a 5,30 USD

  ATLANTA , USA, 4. února 2014 – Společnost UPS (NYSE:UPS) zveřejnila úplné výsledky za poslední čtvrtletí 2013. Zředěný zisk na akcii dosáhl 1,25 USD, což představuje pokles o 0,07 USD oproti upraveným výsledkům za čtvrté čtvrtletí 2012. Průměrný denní objem přepravy vzrostl o 6,0% v návaznosti na celkovou přepravu zásilek, která v prosinci zaznamenala 20% nárůst. Výrazně vyšší objem přepravy, který překonaly očekávání, a nepříznivé počasí zapříčinily nadměrné provozní náklady v USA a negativně ovlivnily výsledky.

  Během posledního čtvrtletí 2012 UPS vykázala zředěný zisk na akcii se ztrátou 1,83 USD. Příčinou byly zdaněné nepeněžní poplatky ve výši 3,0 miliardy USD vynaložené na valorizaci důchodů v tržním vyjádření.

  „V návaznosti na změnu retailového trhu směrem k modelu, který se zaměřuje přímo na zákazníka, stále více a více firem využívá řešení UPS,“ řekl Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „To má za následek bezprecedentní nárůst objemu přepravených zásilek, který překonává i naše nejoptimističtější plány.“

  „Zvýšený objem přepravených zásilek zatěžuje naší síť a způsobuje zpožďování. UPS reagovala tím, že nasadila další pracovníky a zařízení a klade větší důraz na služby než náklady,“ vysvětluje Davis. „UPS uskuteční nezbytné investice a provozní zlepšení tak, aby uspokojila potřeby trhu.“

  Na celý letošní rok společnost očekává zředěný zisk na akcii v rozmezí 5,05 USD až 5,30 USD, což představuje nárůst o 11% až 16% v porovnání s upravenými výsledky roku 2013.

  V průběhu posledního čtvrtletí 2013 UPS doručila 20 milionů zásilek denně. Celková přeprava v roce 2013 vzrostla na 4,3 mld. USD, což představuje zlepšení o 3,9% oproti roku 2012.

  Během období dovolených celosvětová denní přeprava předčila očekávání a v průběhu 5 dnů překročila 29 milionů zásilek. Nejvyšší objem zásilek, 31 milionů, zaznamenala 23. prosince. Během tohoto období UPS také zaznamenala 10 dnů, během kterých objem přepravených zásilek dokonce překonal předchozí maxima.


  Cash Flow

  Za rok 2013 (k 31. prosinci) UPS vykázala 5,3 miliardy USD ve volném cash flow, čistý konverzní poměr příjem-hotovost představoval více než 120%. Společnost vyplatila dividendy ve výši 2,3 miliardy USD, což představuje nárůst o téměř 9% na akcii oproti předchozímu roku, a dále odkoupila více než 43 milionu akcií za přibližně 3,8 miliardy USD.


  Zásilková přeprava v USA

  Tržby zásilkové přepravy na domácím trhu v USA za poslední čtvrtletí 2013 se zlepšily o 4,2% na 9,3 miliardy USD. Denní objem přepravy vzrostl o 5,6% v čele s odloženou a pozemní přepravou, které zaznamenaly navýšení o 8,0%, respektive 5,8%.

  Celkové příjmy na zásilku poklesly o 1,3%. Na poklesu se podílely jednak nižší palivové příplatky, změny v produktovém a zákaznickém mixu, jakož i vyšší refundace služeb. Dopravci i nadále využívají portfolio UPS, výběr podřizují nižším nákladům na úkor rychlejšího dodání, o čemž svědčí více než 30% nárůst UPS SurePost.

  Provozní zisk činil 1,2 miliardy USD. Byl ovlivněný dodatečnými náklady spojenými s vyšším než očekávaným nárůstem objemu přepravených zásilek a špatným počasím, které vedly k poklesu ve výši 178 milionu USD ve srovnání s upravenými výsledky předchozího roku. Zvýšení nákladů za náhrady a požitky odrážejí rozmístění dodatečných zdrojů ve snaze splnit závazky plynoucí ze služeb. V průběhu sledovaného čtvrtletí UPS překročila sezónní personální cíle a musela najmout dodatečných více než 30.000 sezónních pracovníků; celkem zaměstnala 85.000 zaměstnanců na přechodnou dobu. Kromě toho společnost vykázala výrazně vyšší náklady za nakoupenou přepravu.

  Vykázaná provozní ztráta za poslední čtvrtletí roku 2012 dosáhla 1,8 miliardy USD v důsledku tržního vyjádření penzijních nákladů.


  Mezinárodní přeprava

  Příjmy z mezinárodní přepravy narostly o 5,3% na 3,5 mld. USD díky zvýšení denního objemu přepravy o 8,8%. Služba UPS Export vzrostla o 9,5% na denní bázi zejména díky 13% růstu v Evropě a významnému nárůstu na obchodní trase mezi Asií a Evropou. Přeprava mimo USA se zvýšila o 8,2% s významným nárůstem v Polsku, Itálii a Kanadě. V prosinci přesáhl denní objem přepravených zakázek 4 miliony kusů a v průběhu 11 dnů překonal loňské maximum.

  Zisk z exportních služeb na cenově neutrální bázi klesl o 3,4%, což byl důsledek nižších palivových příplatků a zákaznických preferencí zaměřených na levnější služby. Dvouciferné navýšení počtu přepravených zásilek v Evropě také snížilo zisk na zásilku.

  Provozní zisk vzrostl o 7,6% na 537 milionů USD. Provozní marže vzrostla v porovnání s loňskými upravenými výsledky o 30 bazických bodů na 15,9%.

  Za čtvrté čtvrtletí 2012 byla vykázána provozní ztráta 442 milionů USD z důvodu tržního navýšení penzijních nákladů.


  Dodavatelský řetězec a přeprava

  Příjem v tomto segmentu klesl o 5,8% na 2,3 mld. USD, vzhledem k poklesu v divizi Freight Forwarding. Provozní zisk zůstal vzhledem k upraveným výsledkům roku 2012 beze změn, přičemž zlepšení v distribuci vyrovnala pokles ve spedici a přepravě.

  Vykázaná provozní ztráta z důvodu tržního navýšení penzijních nákladů za čtvrtý kvartál 2012 byla 541 milionu USD.

  Spedice v mezinárodní letecké přepravě (International Air Freight) zaznamenala snížení příjmů z důvodu poklesu přepravované tonáže a zisku na kilogram. Námořní přeprava (Ocean Freight) zaznamenala nárůst objemu přepravy i provozní marže.

  Příjmy za distribuci od minulého roku vzrostly. Ke zlepšení výsledků přispěly služby pro retailové a zdravotnické sektory. Celosvětové zastoupení se během roku rozrostlo na 284 poboček s více než 2 miliony čtverečních metrů plochy.

  Příjem z přepravy LTL (malých zásilek) vzrostl oproti minulému roku o 2,3% především díky nárůstu tonáže LTL a úpravě cen.


  Výhled

  Společnost UPS oznámila plán na odkup vlastních akcií v hodnotě 2,7 mld. USD v průběhu roku 2014. Očekávané investiční výdaje dosáhnou zhruba 2,5 mld. USD. Ty zahrnují zrychlené nasazování provozních technologií a zvýšené investice do rozšiřování kapacity a modernizace distribučních uzlů ve výši přes 500 milionů USD.

  „Ačkoli výsledky loňského roku nabízely prostor ke zlepšení, jsme si jisti, že se umíme adaptovat a v roce 2014 očekáváme mnohem lepší výsledky,“ říká finanční ředitel UPS Kurt Kuehn. „UPS očekává vyvážený nárůst ziskovosti ve všech segmentech díky mírnému zlepšení ekonomické situace. Výsledný zředěný zisk na akcii v roce 2014 předpokládáme v rozmezí 5,05 až 5,30 USD, což je oproti upraveným výsledkům roku 2013 nárůst o 11 až 16%.“


  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com/RSS.

Kontakt: