Vydáno: 9.11.2001
CME

CME trvá na okamžité platbě

  Londýn/Praha 9. listopadu 2001 – Česká republika dosud neuhradila společnosti CME částku 1 007 749,81 USD na základě rozhodnutí stockholmské arbitráže. Tím jednostranně porušila své závazky signatáře newyorkské úmluvy z roku 1958 o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Platba měla být provedena na účet stanovený CME nejpozději do sedmi dnů od vynesení arbitrážního výroku. Ani včerejším převodem této částky na účet právní kanceláře Clifford Chance Pünder v Londýně svou povinnost ČR nesplnila. Úhrada na cizí účet vůbec nic nemění na nesplněné povinnosti České republiky vůči CME. Navíc nestandardní postup ČR nezbavuje vedení CME práva přijmout veškerá opatření k uspokojení své pohledávky, aby dostálo svým povinnostem vůči vlastním akcionářům. CME proto zvažuje kroky směřující k bezprostřednímu zajištění výkonu rozhodnutí stockholmského arbitrážního tribunálu úkony namířenými proti majetku ČR v zahraničí.

  „Na český majetek v zahraničí můžeme vést exekuci stejně jako na majetek Vladimíra Železného,“ informoval Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Nemusí přitom jít pouze o umělecká díla,“ dodal.

  CME je přesvědčena, že ani žaloba na zrušení arbitrážního nálezu, kterou se ČR rozhodla podat u švédského civilního soudu nebude úspěšná. Podle právních zástupců CME dokonce nemá podání takové žaloby z hlediska vykonatelnosti arbitrážního nálezu automaticky odkladný účinek a vůbec nezbavuje ČR její povinnosti částku okamžitě uhradit. Provedení platby ve smyslu arbitrážního nálezu nelze vykládat jako uznání viny České republiky. Opoždění v platbě bude jen dalším důkazem toho, že Česká republika nectí vlastní smluvní závazky ani své závazky vůči zahraničním investorům.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon ostuda_cz.doc