Vydáno: 7.4.2002
Ispat Nová huť

Nová huť schválila strategii restrukturalizace

    Praha 7. dubna 2002 – Společnost Nová huť v závěru týdne na strategické poradě vedení schválila strategii restrukturalizace společnosti. Ta zahrnuje zásadní organizační změny uvnitř společnosti a plán finanční restrukturalizace, schválený již představenstvem a dozorčí radou. Program finanční restrukturalizace projedná nyní vedení firmy s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Program je přitom v souladu s koncepcí podnikatelského plánu Nové huti, který minulý týden předložilo MPO v rámci přístupových jednání Evropské komisi.

    „Restrukturalizace Nové huti musí probíhat souběžně s jednáním o privatizaci,“ potvrdil František Chowaniec, generální ředitel a předseda představenstva Nové huti. Podle přijatého plánu restrukturalizace vzniknou v rámci interní struktury Nové huti tři strategické jednotky podle druhu výroby. Jsou jimi Výroba a zpracování pásů, Výroba a zpracování trubek a Výroba dlouhých výrobků. V zásadě jde o decentralizaci obchodní politiky s tím, že odpovědnost za prodej se přenáší na uvedené výrobní oblasti. Součástí plánu finanční restrukturalizace je také integrace firmy Vysoké pece Ostrava do společnosti Nová huť. Integrací se posílí provozní kapitál NH a vytvoří předpoklady pro vyšší efektivitu uvnitř společnosti. Například jenom úspory za správu a údržbu odhaduje vedení NH na 100 milionů korun ročně. Dále se očekává uvolnění části hotovostních finančních prostředků, protože v rámci jediné společnosti budou dodávky surového železa realizovány uvnitř firmy bez daňových operací. Podle Chowaniece považují také potenciální investoři, kteří projevili zájem o kapitálový vstup do Nové huti nebo Českého ocelářského podniku, za důležité, aby se Vysoké pece Ostrava znovu staly integrální součástí NH.

    Nová huť je s podílem 66% většinovým vlastníkem akciové společnosti Vysoké pece Ostrava. Hlavními odběrateli Vysokých pecí Ostrava jsou Nová huť a Vítkovice Steel, která surové železo odebírá prostřednictvím společnosti Osinek. Vysoké pece Ostrava utržily v minulém roce 13 miliard korun, obrat Nové huti přitom činil 29 miliard Kč.

Soubory ke stažení:

Document Icon restrukturalizace.doc