Vydáno: 14.2.2001
CME

Mezinárodní arbitrážní tribunál přisoudil CME 27,1 milionů dolarů

  Hamilton (Bermudy)/Praha 14. února 2001 – Částku 27,1 milionů dolarů včetně úroků obdrží bermudská společnost Central European Media Enterprises B.V. ve sporu s Vladimírem Železným bývalým generálním ředitelem ČNTS. Arbitrážní rozsudek byl včera vydán Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Arbitrážní tribunál zasedl v květnu 2000 v Amsterodamu.

  Arbitrážní rozsudek deklaruje: „Arbitrážní tribunál shledal, že Dr. Železný porušil konkurenční doložku Smlouvy o prodeji podílu (Share Purchase Agreement).“ Podle této smlouvy z 11. srpna 1997 společnost CME zakoupila od Železného podíl v ČNTS ve výši 5,8 %. Částka 27,1 milionů dolarů, kterou musí Dr. Železný zaplatit, je splatná okamžitě. Každý den zpoždění zatíží Železného dalším úrokem ve výši přibližně 3 200 dolarů denně až do zaplacení celé částky. Podle Newyorské konvence z roku 1958, jejímž je Česká Republika signatářem, je toto rozhodnutí vykonatelné okamžitě.

  „Mezinárodní arbitrážní tribunál nyní rozhodl proti Vladimíru Železnému. Doufám, že další arbitrážní řízení přinesou výroky proti České republice,“ řekl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME.

  V Londýně bude 5. března zahájeno arbitrážní řízení mezi Ronaldem Lauderem a Českou Republikou. Arbitráž mezi CME a Českou Republikou bude zahájena koncem dubna ve Stockholmu. V obou řízeních půjde o to, zda Česká Republika porušila česko-americkou a česko-holandskou dohodu o ochraně investic.

  Neexistuje žádná záruka, že CME získá celou přisouzenou částku, nebo její část, poněvadž Dr. Železný několikrát veřejně prohlásil, že učinil kroky, které mají věřitelům zabránit v přístupu k jeho majetku. V souvislosti s očekávaným amsterodamským arbitrážním výrokem mu však nedávno bylo soudně zakázáno nakládat s podílem, který vlastní ve společnosti CET 21. Společnost CME přijme nezbytná opatření k získání přisouzené částky.

  Společnost CME vysílá v zemích střední a východní Evropy a její akcie jsou obchodovány na mimoburzovním akciovém trhu pod symbolem „CETVF.OB“.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128,
  Fax: 02/2421 1620,
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon arbitration1_cz.doc