Vydáno: 29.6.2011
ÚHKT

Čtvrt století transplantací

    Praha 29. června 2011 – Na odborných pracovištích v České republice se každý rok provede na 500 transplantací kostní dřeně a krvetvorných buněk. Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který je největším pracovištěm u nás specializovaným na alogenní, tedy nepříbuzenské, transplantace, uskuteční každoročně okolo 60 transplantací. Právě na jeho půdě v roce 1986 provedli lékaři vůbec první transplantaci kostní dřeně v tehdejším Československu. Pacientka transplantovaná o rok později s diagnózou akutní leukémií žije dodnes a je u nás nejdéle žijící pacientkou po tomto zákroku. Za uplynulých 25 let provedli lékaři v ÚHKT celkem 851 transplantací. Věkový průměr pacientů, kteří podstupují tento zákrok a následnou léčbu, se od osmdesátých let posunul z 29 na 49 let, nejstaršímu z nich bylo 66 let.

    „Pro naše nemocné je transplantace jedinou šancí na záchranu života a pravděpodobnost jejich dlouhodobého přežití se neustále zvyšuje,“ říká prof. Marek Trněný, ředitel ÚHKT. „A to i přesto, že jsme nyní schopni transplantovat nemocné i ve věku kolem šedesáti let,“ dodává s tím, že úspěšnost transplantací v ČR plně odpovídá mezinárodním standardům.

    Počet transplantací v přepočtu na obyvatele je v České republice o 15 až 20 procent nižší než ve vyspělých zemích západní Evropy. V posledních deseti letech totiž zůstává stále na stejné úrovni. „Úspěšnost léčebných postupů v ÚHKT dává naději na přežití stále více pacientům se špatnou prognózou. Jediným limitujícím faktorem z tohoto pohledu je nedostatečná lůžková kapacita a ekonomická situace v zdravotnictví,“ říká doc. Petr Cetkovský, přednosta klinického úseku.

    Ústav hematologie a krevní transfuze je špičkovým evropským pracovištěm zaměřeným na léčbu a výzkum krevních chorob, k nimž patří leukémie, alogenní transplantace kostní dřeně, poruchy krvácení a vysoce specializované výkony v oblasti transfuzního lékařství. V ÚHKT působní řada národních referenčních laboratoří. Pracoviště opakovaně získalo mezinárodní certifikát kvality Joint Commission International. Podle tohoto osvědčení ústav splňuje všechny standardy kvality v péči o pacienta a jeho bezpečnost a také v organizaci a řízení všech procesů v nemocnici.

Kontakt: