Vydáno: 16.11.2016
UPS

UPS postaví Dětskému centru Plzeň hřiště pro batolata

    PRAHA, 16. listopadu 2016 – Včera Nadace UPS podpořila částkou 480 tisíc korun Dětské centrum Plzeň. Prostředky budou věnovány na výstavbu hřiště, venkovní učebny, malého pódia, sportoviště pro míčové hry a plochy pro malování křídou. Hřiště budou moci využívat také děti se zhoršenou mobilitou. Plzeňské zdravotnické zařízení poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku, které se ocitly v sociální či zdravotní tísni. Centrum zajišťuje také ozdravné pobyty pro děti s chronickými onemocněními a péči o děti, které mají být umístěny do náhradních rodin.

    „Jsme pyšní na to, že můžeme finančně přispět a podpořit obdivuhodnou práci Dětského centra Plzeň,“ uvedl Marcin Krzak, country manager společnosti UPS Czech Republic. „Zaměstnanci UPS letos podpořili centrum v Plzni také v rámci svých dobrovolnických aktivit, pomáhali s úklidem prostor dětského centra a čištěním a úpravami přilehlého parku. A těšíme se i na další spolupráci s dětským centrem.“

    Nadace UPS (UPS Foundation)

    UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky, nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladu, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Od svého vzniku v roce 1907 si UPS vybudovala tradici odpovědné firmy se zájmem o dění v komunitách, která podporuje programy zaměřené na dlouhodobá řešení potřeb komunit. Nadace UPS, založená v roce 1951, stojí v čele programu světoobčanství a je odpovědná za pomoc při odstraňování překážek v zapojování komunit do místních, národních a globálních celků. V roce 2015 UPS a její zaměstnanci včetně těch, kteří již odešli do důchodu, darovali na charitativní účely po celém světě více než 110 milionů dolarů. Informace o Nadaci UPS naleznete na UPS.com/Foundation, novinky o UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com/RSS, nebo na @UPS_Foundation.


Kontakt: