Vydáno: 5.10.2009
Pražský literární dům

KULTURNÍ KRAJINA – projektové fórum věnované německému kulturnímu dědictví

  V pátek 9. října 2009 pořádá v konferenčním sále úřadu Městské části Praha 2, nám. Míru 20/600 od 9 do 17 hodin Pražský literární dům autorů německého jazyka celodenní projektové fórum institucí, spolků i jednotlivců, kteří pečují o německé kulturní dědictví na území dnešní České republiky. Akce se koná ve spolupráci se Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a záštitu nad ní převzala starostka Městské části Prahy 2 Jana Černochová. Chystané projektové fórum KULTURNÍ KRAJINA účastníkům umožní představit sebe i svou činnost, navázat kontakty, iniciovat další projekty, rozšířit síť vzájemných vztahů a získat důležité informace o fundraisingu
  a PR.

  Letošní podzimní fórum je součástí projektu KULTURNÍ KRAJINA, který před rokem inicioval Pražský literární dům ve spolupráci s katedrou germanistiky Palackého univerzity v Olomouci a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Cílem celého projektu je vytvořit platformu pro instituce
  i jednotlivce, kteří pečují o německé dědictví na území dnešní České republiky. Jako prostředek k realizaci tohoto záměru vzniká na internetových stránkách Pražského literárního domu interaktivní mapa zainteresovaných institucí, jejímž prostřednictvím mohou představit svou činnost. Záměrem přitom je usnadnit vzájemnou výměnu informací a vytvářet půdu pro nejrůznější formy spolupráce. Návštěvníci tu naleznou stručný popis činnosti konkrétní instituce, kontaktní údaje i možnost přímého propojení na webové stránky. V první fázi bude mapa pokrývat především území České republiky, v budoucnu se má projekt rozšířit i na oblasti Německa, Rakouska a Švýcarska, případně dalších zemí.
  Další podrobnosti k projektovému fóru KUTLURNÍ KRAJINA, jeho předběžný program i přihláška je k dispozici na: www.prager-literaturhaus.com.

  Nadační fond Pražský literární dům autorů německého jazyka vznikl z iniciativy spisovatelky Lenky Reinerové, bývalého velvyslance Františka Černého a předsedy Společnosti Franze Kafky prof. Kurta Krolopa. Cílem této instituce je přibližovat a oživovat domácí a zahraniční veřejnosti kulturní bohatství a tradici autorů německého jazyka, kteří žili a tvořili na území Prahy a dnešní České republiky nebo odtud pocházejí. Stipendijní program, který podporuje Česko-německý fond budoucnosti a hlavní město Praha, nabízí možnost představit Prahu jako místo pro setkávání soudobé literatury v mezinárodním kontextu. Česká republika takový literární projekt dosud nemá.

  Kontaktní osoba:
  Lucie Černohousová
  +420 774 233 531
  info@prager-literaturhaus.com
  www.prager-literaturhaus.com

Kontakt: