Vydáno: 20.9.2000
CME

Pokusem o převod podílu porušil CET 21 smlouvu

  Praha 20. září 2000 - Krajský obchodní soud v Praze dnes potvrdil, že pokusem o převod svého jednoprocentního podílu ve společnosti ČNTS se společnost CET 21 dopustila jednání v rozporu s platnou společenskou smlouvou. Společenská smlouva ČNTS totiž v době neoprávněného pokusu o převod podílu mezi společnostmi CET 21 a Produkce, a.s., nedovolovala převádět obchodní podíly na jiné osoby než společníky ČNTS. Společnost Produkce však nikdy společníkem ČNTS nebyla. Dnešní rozhodnutí Krajského obchodního soudu dosud nenabylo právní moci.

  „Soud zmařil další pokus Vladimíra Železného obejít zákony této země a poškodit tak svého bývalého partnera,“ řekl Jan Vávra, generální ředitel ČNTS. Soud opírá své rozhodnutí o skutečnost, že společenská smlouva takový převod obchodního podílu nepřipouští. Společnost CET 21 tak chtěla obejít doložku společenské smlouvy, ve které se mimo jiné zavazuje „nesvěřit předmět svého vkladu [v ČNTS], ani žádné jiné správo spojené s Licencí [č. 001/1993], ani Licenci samu do vlastnictví nebo užívání jiné právnické nebo fyzické osobě nebo vstoupit do jakéhokoliv právního vztahu s jakoukoli jinou právnickou nebo fyzickou osobou, než je Společnost [ČNTS], který by této nebo jiné právnické nebo fyzické osobě dával jakákoli práva k předmětu jeho vkladu do Společnosti nebo k CET jako takovému, která by měla za následek vznik obdobných práv jaká má Společnost, a zavazuje se ani nezahájit žádná jednání s jinou právnickou nebo fyzickou osobou o vzniku takového právního vztahu.“

  V souvislosti se sporem o TV NOVA řeší Krajský obchodní soud ještě na dvacet dalších sporů. Jedním z nich je i spor o uznání platnosti Smlouvy o spolupráci při zajištění servisu pro televizní vysílání (tzv. „Servisní smlouva“). Tento spor již dříve Krajský obchodní soud rozhodl v prvoinstančním řízení ve prospěch ČNTS.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222128

Soubory ke stažení:

Document Icon kospod1_cz.doc