Vydáno: 25.2.2009
Roche s.r.o.

Co byste měli vědět o rakovině prsu - pozvánka na tiskovou konferenci

  přijměte naše pozvání na tiskovou konferenci u příležitosti představení knihy
  „Co byste měli vědět o rakovině prsu“. Tato populárně vědecká monografie je určena široké veřejnosti a je první svého druhu na českém knižním trhu. Velmi přístupnou formou informuje o nejrůznějších aspektech vzniku rakoviny prsu, nejnovějších trendech v diagnostice i v léčbě tohoto závažného onkologického onemocnění.

  Autorkou knihy je prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., primářka onkologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze a jejími spoluautory jsou zkušení odborníci z různých pracovišť České republiky. Publikace vychází v nakladatelství Grada Publishing.

  Nově diagnostikovaným pacientkám s rakovinou prsu bude publikace zdarma dostupná v MammaHelp centrech, a to na základě sponzorského daru společnosti Roche.

  Na tiskové konferenci kromě autorky publikace vystoupí:
  MUDr. Jana Prausová – primářka Radioterapeuticko-onkologického odd. FN Motol
  MUDr. Mgr. Jolana Těšínová – předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP a přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
  PhDr. Jana Vytlačilová – Grada Publishing
  MUDr. Jiří Pešina – společnost Roche, moderátor

  Přítomni budou rovněž zástupci pacientských sdružení a organizací, např.
  Jana Drexlerová, ředitelka sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu MammaHelp a další hosté.


  Kdy: 2. března 2009 od 14 hodin
  Kde: atrium hotelu Christie, Vladislavova 20, Praha 1

  Svoji účast prosím potvrďte telefonicky 602 628 624 nebo e-mailem: iva.dryakova@bm.com.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Iva Dryáková
  GSM: +420 602 628 624
  E-mail: iva.dryakova@bm.com
<a class="w-inline-block social-share-btn fb" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=&t=" title="Share on Facebook" target="_blank" onclick="window.open('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=' + encodeURIComponent(document.URL) + '&t=' + encodeURIComponent(document.URL)); return false;">
</a>

<a class="w-inline-block social-share-btn tw" href="https://twitter.com/intent/tweet?" target="_blank" title="Tweet" onclick="window.open('https://twitter.com/intent/tweet?text=%20Check%20up%20this%20awesome%20content' + encodeURIComponent(document.title) + ':%20 ' + encodeURIComponent(document.URL)); return false;"></a>