Vydáno: 27.9.2002
SAP ČR

Česká republika pomáhá prosazovat iniciativu Kofiho Annana

  Praha, 27. září 2002 – V rámci iniciativy generálního tajemníka OSN Kofiho Annana s názvem „Global Compact“ zahájila organizace OSN provoz rozsáhlého internetového portálu na adrese www.unglobalcompact.org. Softwarové vybavení pro jeho provoz darovala Organizaci spojených národů německá společnost SAP. Portál je určen ke vzdělávání a spolupráci nevládních organizací, které mají zájem o zdravý rozvoj světové společnosti a zejména o prosazování lidských práv, pracovních norem a ochrany životního prostředí. Aktivita Kofiho Annana se týká rozvoje spolupráce soukromého sektoru a OSN v oblasti zachování míru, stability, ekonomického růstu a vytváření národního bohatství. Podle informace Ministerstva zahraničních věcí ČR je tato iniciativa jedním z klíčových témat, které se Česká republika zavázala prosazovat na právě probíhajícím 57. valném shromáždění OSN.

  „Projekt Global Compact může pomoci změnit svět,“ uvedl Kofi Annan, během svého vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde hledal podporu světových finančníků a průmyslníků. „Díky zvyšující se komunikační provázanosti celého světa mohou soukromý i veřejný sektor v koordinaci s OSN přispět k utváření udržitelné globální společnosti pro budoucí generace,“ prohlásil Shai Agassi, člen představenstva SAP AG.

  Zřízení informačního portálu bylo vyvoláno zvyšující se potřebou výměny informací mezi OSN a jejími partnery, které tvoří podniky, občanské spolky, odbory a další nevládní i vládní organizace. Návštěvníci portálu mohou v reálném čase sdílet návodné případové studie určené k využití jak v rozvojových, tak vyspělých zemích. Projekt podporují renomované světové firmy z různých podnikatelských oborů od bank přes výrobce potravin a léků až po výrobce výpočetní techniky.

  Kontakt:

  Ivan Boroš
  Public Relations Manager
  SAP CR, spol. s r.o.
  Tel.: +420 257 114 191
  Fax: +420 257 114 110
  GSM: +420 602 531 991
  ivan.boros@sap.com
  http://www.sap.cz/

  Jiří Šebek
  Account Director
  Donath-Burson-Marsteller
  Tel.: +420 224 211 220
  Fax: +420 224 211 620
  GSM: +420 602 661336
  jiri_sebek@cz.bm.com
  http://www.dbm.cz/

Soubory ke stažení:

Document Icon OSN.doc