Vydáno: 6.8.2003
CME

CME a ČNTS požadují 275 milionů dolarů po CET 21, v případě úspěchu vrátí ČR 203 milionů

  Praha/Hamilton (Bermudy) 6. srpna 2003 – Společnost CME/ČNTS podala arbitrážní žalobu proti společnosti CET 21. Obdobnou žalobu podala ČNTS u Městského soudu v Praze. Žalobci se na společnosti CET 21 domáhají náhrady škody za protiprávní odstoupení od exkluzivní smlouvy mezi CET 21 a ČNTS a dále za pokračující porušování společenské smlouvy ČNTS společností CET 21. V souladu s pravidly pro výpočet skutečné škody a ušlého zisku byla požadovaná částka vyčíslena na 275 milionů USD. V případě úspěchu si CME z celkové žalované částky ponechá 72 milionů dolarů. Zbývající částku vrátí České republice. V arbitrážním řízení CME proti České republice totiž arbitři dospěli k závěru, že celková výše škody, kterou mohla bez součinnosti státu svým jednáním způsobit společnost CET 21společnosti CME, dosahuje právě 72 milionů dolarů.

  „Požadovaná náhrada škody by měla České republice pomoci získat zpět alespoň část peněz prohraných ve stockholmské arbitráži,“ uvedl Fred Klinkhammer, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CME. „Občané ČR mají právo na výrazné snížení finanční zátěže způsobené postupem bývalé Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a společnosti CET 21,“ dodal Klinkhammer.

  Arbitrážní žaloba se opírá o pravidla UNCITRAL, jimiž se bude řídit. Sídlem arbitráže byla v souladu s arbitrážní doložkou společenské smlouvy ČNTS zvolena Vídeň. Výše nároku požadovaného žalobci byla v korunách vyčíslena ke dni podání na zhruba 7,6 miliardy a dalších 5,2 milionu Kč denně až do 30. ledna 2017. V souladu s arbitrážní doložkou již CME a ČNTS jmenovaly jednoho ze tří arbitrů. Bude jím John Tackaberry Q.C. Společnost CET 21 má nyní 30 dnů na to, aby jmenovala druhého arbitra. Ti se následně mají shodnout na předsedovi arbitrážního tribunálu.

  ČNTS, dceřiná společnost CME, se již delší dobu domáhá u českých soudů rozhodnutí o exkluzivitě vztahů mezi CET 21 a ČNTS s tím, že tyto exkluzivní vztahy musejí být obnoveny. Vzhledem ke složitosti komplexu společností kolem CET 21 však nyní CME dospěla k názoru, že náhrada škody bude pro ČNTS vhodnější.

  Tato tisková zpráva obsahuje výhled do budoucnosti, včetně informací o případné spolupráci České republiky na uvedených sporech. S ohledem na to si společnost pro takové výhledy vyhrazuje právo ochrany podle zákona „Private Securities Litigation Refom Act“ z roku 1995. Tyto předpoklady zahrnují nejistoty a rizika, která nelze přesně předvídat ani předpokládat.

  Central European Media Enterprises Ltd. je televizní společnost, která vlastní přední televizní stanice ve čtyřech zemích s celkovým počtem přibližně 70 milionů diváků. CME provozuje televizní stanice v Rumunsku (PRO TV, Acasa), Slovinsku (POP TV, Kanal A), Slovensku (Markiza TV) a na Ukrajině ( Studio 1+1). Společnost CME je obchodována v USA na trhu NASDAQ pod symbolem "CETV".

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon new_arbitration_claim_cz.doc