Vydáno: 16.4.2015
Tesco SW

Šíření nepravdivých informací se musíme bránit

    Olomouc 16. dubna 2015 – Společnost TESCO SW se znovu ohradila proti celé řadě nepřesných, zavádějících, tendenčních i zcela nepravdivých tvrzení obsažených v návrhu auditní zprávy Monitorovacího systému MS2014+ zpracované Ministerstvem financí ČR (MF). V důsledku postupu MF jsou však tato tvrzení předmětem rozsáhlé medializace i přesto, že zpráva dosud nebyla řádně finalizována, natož aby byly řádně vypořádány kritické připomínky prověřovaných subjektů. Protože však zmíněná mediálně šířená tvrzení značně zasahují do dobré pověsti olomouckého softwarového domu, brání se tedy návrhem na vydání předběžného opatření k Městskému soudu v Praze. To by v dohledné době mělo zabránit jejich dalšímu šíření až do pravomocného rozhodnutí soudu.

    „Klient nám s ohledem nejen na již způsobenou újmu uložil, abychom dostupnými právními prostředky zabránili šíření nepravdivých a dehonestujících informací poškozujících jeho pověst odborně zdatného, poctivého a profesionálního dodavatele softwaru a komplexních IT řešení,“ uvedl Daniel Patěk, advokát z AK Tomáš Gřivna, která TESCO SW ve sporu se státem, jehož je MF organizační složkou, zastupuje.

    Proti společnosti TESCO SW není vedeno žádné trestní nebo správní řízení. Nelze se tedy bránit proti trvale a zřejmě účelově šířeným mediálním spekulacím, které vážně poškozují dobrou pověst TESCO SW, jinak než soudní cestou. Návrh na vydání předběžného opatření je dalším právním krokem po trestním oznámení na auditní orgán MF ČR z minulého týdne.

    Návrh na vydání předběžného opatření v této bezprecedentní kauze sahající až za hranice naší republiky, je tak dle názoru AK Gřivna jediným prostředkem jak urychleně dosáhnout alespoň částečné nápravy stavu věci.

Kontakt: