Vydáno: 1.8.2002
IOC

Kompromisní dohoda zajistila dodávky surovin

  Praha 1. srpna 2002 - Společnosti sdružené ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) oznámily, že schválily novou dočasnou dohodu o dodávkách mezi společnostmi Česká rafinérská, Chemopetrol a Kaučuk Kralupy. Ke shodě došlo po přijetí řady dodatků k předchozí dočasné dohodě všemi stranami. Nová dohoda upravuje vzájemné dodávky petrochemických a agrochemických surovin, energií a služeb mezi společnostmi Česká rafinérská, Chemopetrol a Kaučuk Kralupy. Dohoda bude platná do 31. prosince 2002.

  Nové dočasné ujednání přitom vůbec poprvé obsahuje i ustanovení o cenách za dodávky energií a služby poskytované společnostmi Chemopetrol a Kaučuk Kralupy společnosti Česká rafinérská. Obdobně se podařilo dosáhnout shody i ohledně cen surovin dodávaných společností Česká rafinérská. Součástí kompromisu je přitom i retroaktivní klauzule o zpětném vyrovnání případného cenového rozdílu surovin. V tomto ustanovení je vyjádřeno přesvědčení společností IOC, že současná úroveň cen je v rozporu s akcionářskými smlouvami, které zakotvily princip spravedlivých tržních cen. Společnosti IOC ovšem současně souhlasily i s tím, že toto ustanovení nebude použito v případě, že se podaří dosáhnout shody o dalším fungování společnosti Česká rafinérská nejpozději do 31. prosince 2002.

  Dosažení nové kompromisní dohody předcházela jednání zástupců společnosti Česká rafinérská a jejích čtyř akcionářů s ministrem průmyslu a obchodu České republiky Jiřím Rusnokem dne 29. července 2002. Cílem této dohody je poskytnout dostatek času k prozkoumání možností dlouhodobého řešení v podobě přeměny společnosti Česká rafinérská na podnik provádějící rafinérské výkony v rámci disponibilní výrobní kapacity za úhradu pro jednotlivé akcionáře podle jejich požadavků (Cost Center).


  Kontakt:
  Agip: Richard Jenic, tel. +420 2 24495210
  Conoco: Ian Foster, tel. +44 207 4086230, +44 7775 536564
  Shell: Pavel Šenych, tel. +420 2 44025901

Soubory ke stažení:

Document Icon IOC_kompromis_cz.doc