Vydáno: 24.3.2010
A.I.P. Consulting International

Finanční gramotnost – základ profesionálního poradenství

  Praha 24. března 2010 – Nový partnerský projekt celoživotního vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti trhu dnes představila společnost A.I.P. Consulting International (AIP). Akreditované dvousemestrální studium Certifikace finančního specialisty zakončené certifikátem je určeno poradcům, prodejcům a zprostředkovatelům finančních produktů a služeb. Odborným garantem a partnerem vzdělávacího projektu je Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ). Novinkou je kromě přísných nároků na získání certifikátu Finančního specialisty dle ČS EN ISO/IEC 17024 rovněž jeho přeshraniční celounijní platnost, která jeho držitelům umožní jeho využití v dalších zemích EU.

  „Zvyšující se finanční gramotnost obyvatelstva, klade mnohem vyšší nároky na kvalifikaci zprostředkovatelů a prodejců finačních produktů,“ prohlásil Jaroslav Kladiva, manager vzdělávání a obchodu A.I.P. Consulting International. Projekt Certifikace finančního specialisty vyplňuje stávající mezeru na vzdělávacím trhu a je koncipován se záměrem kultivace finančního trhu zejména, pokud jde o etiku a odpovědnost subjektů, kteří se na něm pohybují. „Smyslem projektu je kromě poskytování certifikované kvalifikace rovněž ochrana spotřebitelů před neodbornými rádoby poradci, jejichž cílem není spokojenost klienta, ale pouze vlastní prospěch,“ dodal Josef Janča, ředitel Institutu celoživotního učení při BIVŠ. „I na našem finačním trhu se musí hrát podle evropských pravidel,“ uzavřel Kladiva.

  V rámci kombinované formy studia čeká na studenty z řad finančních specialistů celkem 25 studijních dnů. Po úspěšném absolvování obdrží Osvědčení o absolvování CŽV ve smyslu zákona o VŠ, certifikát finančního specialisty včetně kulatého razítka s číslem certifikace a jménem, s platností 5 let na území EU s možností recertifikace na další období. Jednotlivé zápočty a zkoušky je možné uznat v případě dalšího bakalářského studia na BIVŠ. Absolventi mohou při BIVŠ pokračovat ve studiu rovněž prostřednictvím certifikovaných kurzů celoživotního vzdělávání, například Odhadce majetku a Makléř.

  Vzdělávací a personální společnost A.I.P. Consulting International s.r.o. založená v roce 1996 německou společností A.I.P. Training nabízí komplexní služby při řešení úkolů rozvoje a růstu lidských zdrojů. Je členem asociace AIVD a držitelem akreditace MŠMT. Kromě České republiky má zastoupení také v Chorvatsku, Slovensku, Slovinsku a Srbsku; spolupracuje s partnerskými společnostmi
  v Německu, Maďarsku, Rakousku a Bulharsku.

  Bankovní institut, a.s. byl založen ČNB, Českou bankovní asociací a 18 nejvýznamnějšími komerčními bankami v roce 1994 jako samostatná vzdělávací instituce. Od roku 1999 působí jako soukromá vysoká škola pod názvem Bankovní institut vysoká škola. V letošním akademickém roce má 5,5 tis studentů. Prostřednictvím svých vzdělávacích aktivit působí také na Slovensku, Ukrajině.

Kontakt: