Vydáno: 2.2.2012
UPS

Ve 4. čtvrtletí 2011 UPS zaznamenala rekordní výsledky

  ATLANTA, USA, 3. února 2012 – Společnost UPS (NYSE:UPS) oznámila, že za poslední kvartál roku 2011 dosáhla naředěný zisk na akcii po zohlednění mimořádných položek (adjusted diluted earnings per share) ve výši 1,28 USD, což představuje 21% zlepšení oproti stejnému období předchozího roku. Celkové příjmy se zvýšily o 6 % na 14,2 mld. USD a naředěný provozní zisk vzrostl o 17 % na více než 2 mld. USD.

  V pátek 27. ledna společnost oznámila, že při účtování penzijních programů přechází na metodiku tržního přeceňování (mark-to-market). Tato nová klasifikace přijatá ve 4. čtvrtletí 2011 se zpětnou platností se odrazila v sazbách po zdanění v letech 2011 a 2010 ve výši 527 milionů USD, respektive 75 milionů USD. Rovněž za období předchozího roku UPS zaznamenala čistý zisk po zdanění ve výši 32 milionů USD z prodeje vedlejších obchodních jednotek segmentu Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava. Vykázaný naředěný zisk na akcii za 4. čtvrtletí 2011 dosáhl výše 0,74 USD, což představuje 28% pokles v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

  Za rok 2011 UPS dosáhla nové maximum u upraveného naředěného zisku na akcii ve výši 4,35 USD. Vykázaný naředěný zisk na akcii dosáhl 3,84 USD.

  „UPS zaznamenala rekordní výsledky za 4. čtvrtletí v objemech, obratu a ziskovosti,“ uvedl Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „Stručně řečeno, uplynulé čtvrtletí potvrdilo výkonnost globálního modelu UPS a schopnost společnosti pracovat efektivně na rozvíjejících se trzích.“

  Upravené Upravené
  Upravené výsledky 4Q 2011 4Q 2011 4Q 2010 4Q 2010

  Tržby 14,17 mld. $ 13,42 mld. $
  Provozní zisk 1,20 mld. $ 2,02 mld. $ 1,67 mld. $ 1,73 mld. $
  Provozní marže 8,4 % 14,3 % 12,5 % 12,9 %
  Průměrný denní objem 18,3 mil. 17,7 mil.
  Upravený zisk na akcii 0,74 $ 1,28 $ 1,02 $ 1,06 $

  Během uplynulého čtvrtletí UPS doručila 1,13 miliardy zásilek, což představuje navýšení o 3,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Upravená provozní marže vzrostla o 140 bazických bodů na 14,3 %. Vykázaná provozní marže dosáhla 8,4 %.

  Přechod účtování penzijních programů na metodiku tržního přeceňování měl za následek zlepšení upravených výsledků za 4. čtvrtletí 2011 o 0,03 USD a pokles upravených výsledků za 4. čtvrtletí 2010 o 0,02 USD.

  V období pěti dnů během vánočních svátků překonal celosvětový denní objem přepravy očekávání a přesáhl 25 milionů zásilek včetně dvou dnů, kdy objem přepravy překročil 27 milionů zásilek. UPS doručila během vánočních svátků celkem 480 milionů zásilek, a to zejména díky nákupu a prodeji zboží a služeb na internetu.

  Hotovostní pozice
  Během roku 2011 (k 31. prosinci) vygenerovala UPS volné peněžní prostředky ve výši více než 5 mld. USD v návaznosti na investiční výdaje ve výši 2 mld. USD a penzijní příspěvky ve výši 1,4 mld. USD. UPS zpětně skoupila 38,7 milionu akcií v přibližné hodnotě 2,7 mld. USD a vyplatila dividendy v celkové výši 2 mld. USD, což představuje navýšení o 10,6 % na akcii.

  Upravený Upravený
  Zásilková přeprava USA 4Q 2011 4Q 2011 4Q 2010 4Q 2010

  Tržby 8,67 mld. $ 8,08 mld. $
  Provozní zisk 0,84 mld. $ 1,32 mld. $ 0,99 mld. $ 1,02 mld. $
  Provozní marže 9,7 % 15,2 % 12,2 % 12,6 %
  Průměrný objem denní 15,69 mil. 15,12 mil.
  přepravy

  Tržby vzrostly o 7,3 % a upravený provozní zisk zaznamenal 30% nárůst oproti stejnému období roku 2010. Provozní marše vzrostla o 260 bazických bodů na 15,2 % díky nárůstu objemu zásilek během vánočních svátků o více než 7 % a díky efektivnějšímu provozu distribuční sítě.

  Vykázaný provozní zisk poklesl na 0,84 mld. USD a provozní marže činila 9,7 % v důsledku tržního přecenění penzijních programů.

  Průměrný denní objem přepravy vzrostl za sledované čtvrtletí o 3,8 %, díky posílení nákupů na internetu. Služby Ground products a Deffered vzrostly o 3,5 %, respektive 12,3 %, zatímco služba UPS Next Day Air® zaznamenala nepatrný pokles. Tržby na jednu zásilku vzrostly o 3,4 % v souvislosti s vyššími základními sazbami a palivovým příplatkem, kompenzované nižší průměrnou hmotností zásilky a změnou skladby zákaznického a produktového mixu.

  Služba UPS My Choicesm, která představuje nové distribuční řešení orientované na zákazníka, byla v průběhu uplynulého čtvrtletí velmi kladně přijata. Tato služba, která je první svého druhu v odvětví, překonala očekávání a je využívána již téměř 750 000 předplatiteli.

  Upravený Upravený
  Mezinárodní přeprava 4Q 2011 4Q 2011 4Q 2010 4Q 2010

  Tržby 3,15 mld. $ 3,05 mld. $
  Provozní zisk 334 mil. $ 505 mil. $ 487 mil. $ 529 mil. $
  Provozní marže 10,6 % 16,0 % 16,0 % 17,4 %
  Průměrný denní objem 2,60 mil. 2,54 mil.

  Tržby za mezinárodní přepravu dosáhly výše 3,15 mld. USD, což představuje nárůst o 3,5 %. Objem exportu za uplynulé čtvrtletí se zvedl o 4,5 % a vůbec poprvé v historii UPS překonal hranici 1 milionu zásilek distribuovaných na průměrné denní bázi. Hnacím motorem byl evropský export a silný meziregionální růst v Asii.

  Tržby z jedné zásilky vzrostly o 2%, po očištění o kursové vlivy činil nárůst 3,9 %. Upravená provozní marže za 4. čtvrtletí ve výši 16,0 % byla v čele odvětví s poklesem o 140 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Hlavními důvody poklesu marže byly slabší vytíženost obchodních tras mezi Asií a USA a fluktuace měny.

  Vykázaný provozní zisk činil 334 miliony USD s provozní marží ve výši 10,6 % v důsledku tržního přecenění penzijního plánu.

  Na začátku uplynulého čtvrtletí UPS představila ve 30 zemích Evropy dvě nové služby pro vrácení zásilek. Služby UPS Returns® Exchange and UPS Returns Pack® and Collect nabízejí ojedinělé logistické řešení zaměřené na vrácení zásilek určené evropským on-line maloobchodníkům.

  Dodavatelské řetězce Upravený Upravený
  a UPS Freight 4Q 2011 4Q 2011 4Q 2010 4Q 2010

  Tržby 2,34 mld. $ 2,29 mld. $
  Provozní zisk 22 mil. $ 199 mil. $ 199 mil. $ 180 mil. $
  Provozní marže 0,9 % 8,5 % 8,7 % 7,8 %


  Upravený provozní zisk za 4. čtvrtletí vzrostl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 11 % na 199 milionů USD při růstu tržeb o 2,1 %. Upravená provozní marže v tomto segmentu vzrostla o 70 bazických bodů na 8,5 %.

  Vykázaný provozní zisk poklesl na 22 milionů a provozní marže činila 0,9 %, a to zejména díky přechodu na tržní ocenění penzijních programů.

  Divize UPS Freight stála v čele segmentu s nárůstem příjmů ve výši 9,0 % a s lehce sníženým počtem zásilek přepravených za den. Byl zaznamenán významný nárůst LTL (Less-Than-Truckload) obratu přepravených nákladů na metrický cent hmotnosti o 8,9 % a zvýšení výkonnosti, které přispěly k expanzi provozní marže ve sledovaném čtvrtletí.

  Distribuce zaznamenala expanzi marže a zvýšení provozní výkonnosti, která byla důsledkem naplňování celosvětové strategie realizované divizí.

  V průběhu sledovaného čtvrtletí UPS realizovala akvizici italské farmaceutické logistické firmy Pieffe Group. Akvizice je dalším posílením globální strategie UPS orientované na zdravotnictví.

  Výhled
  „UPS dosáhla rekordního zisku na akcii v nestabilním ekonomickém prostředí, kde se trendy podnikání liší region od regionu,“ prohlásil Kurt Kuehn, finanční ředitel UPS. „Tento výsledek je odrazem našeho vyváženého zastoupení po celém světě, širokého portfolia logistických řešení a profesionálního přístupu našich zaměstnanců.“

  „V odhadech na rok 2012 naše očekávání zohledňují nejistý ekonomický růst na celém světě s mírným zlepšením v USA. Nicméně UPS počítají s dalším silným rokem orientovaným na zisk,“ dodal. „Podle našich očekávání se bude naředěný zisk na akcii pohybovat v rozpětí 4,75 až 5,00 USD, což představuje nárůst v rozpětí 9 až 15 % v porovnání s upravenými výsledky za rok 2011.

  „Hotovostní tok (cash flow) by měl být i nadále silný, a vytvořit tak základ pro významné rozdělení dividend akcionářům,“ Kuehn doplnil. „V této návaznosti UPS očekává, že během roku dojde k odkoupení akcií v hodnotě 2,7 mld. USD.“

  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com, korporátní blog naleznete na www.blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na www.pressroom.ups.com.

Kontakt: