Vydáno: 25.11.2009
Czech CFA Society

Další odborné posily pro český a slovenský finanční trh

    Praha 25. listopadu 2009 – Po splnění náročných profesních a etických požadavků získalo třináct dalších investičních profesionálů z České republiky a Slovenska kvalifikaci a titul Chartered Financial Analyst® (CFA®, autorizovaný finanční analytik). Spolu s nimi jich bude v obou zemích nyní působit celkem 99.

    „Ve světové investiční komunitě je titul CFA známkou vysoké kvality. Ve vyspělých ekonomikách je pro kariéru v investičním sektoru tato kvalifikace nezbytnou profesní podmínkou,“ uvedl Lukáš Brych, prezident Czech CFA Society. „Rostoucí počet absolventů programu CFA je pro úroveň profesionality českého i slovenského finančního trhu významným přínosem,” dodal.

    Program CFA je považován za jeden z nejnáročnějších studijních programů v investiční profesi vůbec. Kvalifikace a s ní spojený titul CFA má celosvětově vysoký respekt a prestiž. Získá jej méně než 20 % kandidátů, kteří se do programu zapíší. Letošních třináct nových absolventů se tak zařadí mezi pouhých 89 400 investičních a finančních profesionálů ve 133 zemích světa s touto kvalifikací. Program CFA zahrnuje tři zkoušky, z nichž každá vyžaduje v průměru 300 hodin studia. Kandidáti k jejich složení obvykle potřebují 4 roky. Dalšími požadavky jsou například 4 roky praxe v investičním oboru a závazek dodržovat Etický kodex a normy profesionálního chování.

    Czech CFA Society, česká asociace nadnárodní organizace CFA Institute, slavnostně předá absolventské CFA diplomy 26. listopadu 2009 v institutu CERGE-EI v Praze. V rámci právě se rozbíhajícího strategického partnerství mezi Czech CFA Society a společností Thomson Reuters, sponzorem akce, zahájí slavnostní večer manažerka investiční správy Thomson Reuters Alicia Gonzales přednáškou na téma Geopolitika a její dopad na investiční rozhodování.

    Czech CFA Society (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace finančních profesionálů, založená v dubnu 2002 v České republice. Je jednou ze 136 členských společností CFA Institute (www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat nejvyšší standardy profesních schopností, poctivosti a etiky v českém investičním prostředí. V současné době sdružuje 109 členů, většinou držitelů titulu CFA, a více než 330 kandidátů z ČR a Slovenska přihlášených do programu CFA. Partnery Czech CFA Society jsou OVB Allfinanz, Ernst & Young a BPP Professional Education. Mediálními partnery jsou Economia a Z1.

Kontakt: