Vydáno: 11.9.2002
Datart International

Zboží za inzerované ceny v Electrocity nenajdete

  Praha 11. září 2002 – Společnost Datart International podala k Městskému soudu v Praze návrh na předběžné opatření proti společnosti Europe Technic, která provozuje síť prodejen Electrocity. Domáhá se jím zastavení klamavé reklamy na billboardech a v tisku, kterými síť Electrocity nabízí zboží, které v jejích prodejnách v rozporu s reklamním sdělením není k dostání. Zákazník je tak záměrně oslovován klamavou reklamou ve formě neexistující nabídky.
   
  „Nabízet se slevou zboží, které neprodávám, s cílem oklamat zákazníka nebo poškodit konkurenci je marketingová praktika, kterou zákon zapovídá,“ uvedl Pavel Sláma, předseda představenstva akciové společnosti Datart International. „O důvěru spotřebitelů na českém trhu usilujeme již bezmála deset let. Ale zahrávat si s důvěrou zákazníků, jak to dělá Electrocity, bychom si nikdy nedovolili. Zákazníci totiž, stejně jako sloni, mají nekonečnou paměť,“ dodal Sláma. Ceny zboží, nabízeného v reklamách Electrocity jsou mimořádně nízké (pod úrovní nákupních cen) a spotřebitelsky velmi lákavé.Ve skutečnosti ale inzerované zboží není v prodejnách k dostání, resp. je k dostání v tak omezeném čase a množství, že reálně není vůbec dostupné, takže reklama slouží pouze k vyvolání zájmu zákazníků a jejich přivedení do prodejem Electrocity.
   
  Obchodní zákoník však doslova určuje, že „klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.“ Za „šíření údajů“ se přitom považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. Konečně pak zákon též stanoví, že klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.
   
  Spotřebitel se takovým nekalým praktikám jen těžko může bránit. Konkurenční podniky se naopak mohou domáhat, aby se pachatel takového nekalosoutěžního jednání zdržel a závadný stav odstranil. Podle názoru právních zástupců společnosti Datart je tedy využití institutu předběžného opatření, kterým soud může velmi rychle zakázat další porušování práva, namístě.
   
  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon electrocity_nema_co_nabizi.doc