Vydáno: 13.4.2004
Daventree

Akcionáři již mohou žádat o výplatu

  Praha 13. dubna 2004 – Od minulého pátku mohou podílníci Trustu I – akcionáři Harvardského průmyslového holdingu (HPH) znovu žádat o výplatu svých podílů z Trustu I společnosti Daventree Trustees, Ltd. O výplatu však mohou požádat pouze ti akcionáři, kteří svůj nárok vůči Trustu I dosud neuplatnili. Nové výplatní období začalo podle plánu 9. dubna 2004 a potrvá do 31. prosince 2004. Hodnota jednoho podílu v Trustu byla stanovena s ohledem na čistou hodnotu aktiv a počet dosud nevyplacených podílů na 6,77 dolarů, tedy přibližně 181 Kč. Tato částka je pouze o zhruba 2 % nižší než suma vyplácená v loňském roce. Akcionáři, kteří předloží žádost splňující veškeré náležitosti, obdrží výplatu v následujícím měsíci.

  „Vyplácení peněz z Trustu pokračuje tak, jak jsme slíbili,“ řekl Tomáš Ševčík, ředitel společnosti Daventree Trustees Ltd. „Podílníci, kteří z různých důvodů nepožádali o výplatu v loňském roce, nám již nyní mohou zasílat své žádosti o výplatu. Pokud bude tato žádost v pořádku, dostanou tito akcionáři své peníze již v květnu. Výše vyplaceného podílu přitom bude téměř stejná, jako v loňském roce,“ dodal Ševčík. Přijetí této výplaty nemá žádný vliv na vlastnictví akcií HPH ani na možnou budoucí výplatu dalších podílů.

  Podílníkem Trustu se stal každý z akcionářů HPH, registrovaných ke 4. 12. 2002. Do Trustu bylo ve prospěch podílníků při jeho založení v prosinci 2002 vloženo celkem 114,5 miliónu dolarů. Na každý podíl v Trustu tak v roce 2003 připadalo zhruba 6,90 dolarů, tedy dnes přibližně 189 Kč. Z celkového počtu zhruba 240 000 podílníků Trustu požádalo v průběhu výplatního období v roce 2003 o výplatu celkem 93 000 podílníků, což představuje více než 38 % všech podílníků. Celková částka vyplacených podílů dosáhla za loňský rok 35,4 miliónu dolarů.

  Další informace o výplatách podílů z Trustu lze nalézt na stránkách www.trust-hph.cz nebo na telefonním čísle 225 993 333.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon akcionari_mohou_zadat.doc