Vydáno: 11.12.2001
OS Pohoda

Nové centrum pro mentálně postižené

  Praha 11. prosince 2001 – Středisko denních programů pro mentálně a mnohonásobně postižené klienty dnes v Záhřebské ulici v Praze 2 otevřelo občanské sdružení POHODA. Za pomoci odborných asistentů zde budou klienti rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti. Středisko jim bude zároveň poskytovat takovou podporu, aby našli sebeuplatnění podle svého přání, potřeb a možností, a mohli i se svým postižením normálně žít v běžném prostředí. Denně může centrum navštívit až dvacet čtyři klientů, jejich počet se bude v budoucnu zvyšovat. V současné době sdružení POHODA spravuje několik chráněných bytů v Praze, ve kterých trvale žije dvacet dva lidí. Dalším poskytuje přechodnou a krizovou péči, osobní asistenci a poradenství.

  „Mentální postižení není nemoc,“ řekla Maria Hrabánková, ředitelka občanského sdružení POHODA. „Nelze ho tedy léčit, ale postižení lidé chtějí a mohou normálně a plnohodnotně žít. Mají svá přání, starosti i sny a vůbec jim není jedno, kde a jak žijí. My v našem centru jim můžeme pomoci tak, že je naučíme základním činnostem nezbytným pro každodenní život od zavázání tkaniček po nákupy v samoobsluze,“ dodala Hrabánková.

  Občanské sdružení POHODA vzniklo v červenci 1998 jako nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je kromě konkrétní pomoci změna přístupu veřejnosti k postiženým lidem a hledání cest k vzájemnému pochopení a pocitu sounáležitosti. Na dosud realizovaných projektech sdružení se podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy a pražské městské části. Otevření nového střediska finančně podpořila akciová společnost Transgas.


  Kontakty:
  Donath-Burson-Marsteller
  Zuzana Kováčová
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

  POHODA
  Hana Prchalová
  Tel.: 02/9620 2023
  Tel./fax: 02/9620 2022

Soubory ke stažení:

Document Icon Centrum Pohoda.doc