Vydáno: 14.5.2001
CME

Ani velcí Železného společníci nesmějí nakládat se svými podíly v CET 21

  Praha 14. května 2001 – Na základě žaloby společnosti CME, většinového vlastníka ČNTS, nařídil Obvodní soud pro Prahu 1 v pátek minulého týdne předběžné opatření, které zakazuje společnostem MEF Media a Edikon nakládat se svými podíly ve společnosti CET 21 ve výši 24%, respektive 24,5%. Společnost CME se totiž žalobou ze 7. května 2001 se domáhá neplatnosti hlasování Vladimíra Železného na valné hromadě CET 21 z 3. ledna 2000, kterým mimo jiné fakticky převedl větší část svého podílu na společnosti MEF Media a Edikon. Tím vědomě dosáhl ještě před závěrečným výrokem amsterodamské arbitráže snížení svého podílu v CET 21 na pouhých 11,78 %. Nařízení předběžného opatření, které je vykonatelné doručením má pouze zajišťovací charakter.

  Soud vzal při rozhodování o nařízení předběžného opatření v úvahu zejména skutečnost, že Vladimír Železný dosud neuhradil částku USD 23 350 000 s příslušenstvím dle nálezu Rozhodčího soudu v Amsterodamu. Podle soudu bylo předběžné opatření nařízeno také proto, že Vladimír Železný mohl výkon arbitrážního rozhodnutí ohrozit právě snížením svého podílu v CET 21 a faktickým převodem jeho částí na společnosti MEF Media a Edikon. Aniž by soud předjímal rozhodnutí o vlastní žalobě, dospěl k závěru, že CME prokázalo veškeré podmínky pro nařízení předběžného opatření, zejména pro důvodné ohrožení výkonu pohledávky přímo proti společnostem MEF Media a Edikon. Soud dále shledal, že je třeba stabilizovat právní poměry uvnitř CET 21 tak, aby bylo zamezeno zneprůhledňování právní situace a aby z těchto důvodů nedocházelo k dalším sporům.
  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon mefedikon_cz.doc