Vydáno: 26.10.2010
EKOLAMP

Revoluce ve sběru zářivek

    Praha 26. října 2010 – Od září loňského roku vznikají v Česku nová sběrná místa pro nefunkční úsporné a lineární zářivky, se kterými se lidé mohou setkat v obchodech, na úřadech, ve školách či ve firmách. K dnešnímu dni bylo instalováno celkem 943 malých sběrných nádob a povědomí o jejich existenci má téměř třetina domácností. Nezisková společnost EKOLAMP, která se od roku 2005 věnuje zpětnému odběru a recyklaci osvětlovacích zařízení, předpokládá, že v příštích letech najde partnery pro rozmístění dalších několika tisíc malých sběrných nádob pro světelné zdroje z českých domácností.

    „Snaha přiblížit sběrnou síť domácnostem je hlavním trendem zpětného odběru malých elektrozařízení. Čím větší aglomerace, tím kratší vzdálenosti, kam jsou lidé ochotni s nefunkční zářivkou jít,“ vysvětluje důvody vzniku unikátní sběrné sítě Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP. Sběrné dvory jsou pro odevzdání malé zářivky pro občany daleko a mobilní sběry probíhají jen někde a jen občas. Podle výzkumů je tak vhodnější zřizovat stacionární místa zpětného odběru tam, kam jsou lidé zvyklí chodit i za jiným účelem.

    EKOLAMP během jednoho roku rozmístil malé sběrné nádoby do všech krajů. Nejvíce jich je v kraji Středočeském (131), Jihomoravském (101), Moravskoslezském (97) a v Praze (101), nejméně potom v Libereckém (37), Karlovarském kraji (37) a na Vysočině (39). Aktuální seznam míst vybavených malou sběrnou nádobou včetně informací o jejich otevírací době je k dispozici na stránkách http://www.ekolamp.cz/seznam-sbernych-mist/.

    Obliba úsporných zářivek v českých domácnostech v posledních letech výrazně vzrostla. S narůstajícím množstvím těchto světelných zdrojů je úzce spojena i otázka jejich budoucího zpětného odběru a recyklace, protože tato zařízení obsahují malé množství rtuti. „Recyklace zářivek má každopádně smysl a každá domácnost by se měla zapojit. Nejenže můžeme 94 procent materiálu opět použít, ale do našeho životního prostředí se ročně nedostane několik desítek kilogramů rtuti. Výsledky zpětného odběru zářivek však mohou být mnohem lepší,“ říká Hanousek. Podle letošního průzkumu totiž necelá polovina domácností vysloužilé zářivky stále vyhazuje do komunálního odpadu.

    Malá sběrná nádoba je určena pro zpětný odběr úsporných kompaktních zářivek, výbojek, lineárních zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů obsahujících LED diody. EKOLAMP dodává sběrné nádoby včetně dalších materiálů potřebných ke zřízení sběrného místa zcela zdarma a nabízí navíc i různé motivační finanční bonusy.

Kontakt: