Vydáno: 21.2.2001
CME

Když nelhalo CME, kdo tedy?

  Praha 21. února 2001 – V kauze společnosti CME proti Vladimíru Železnému dnes CME uveřejnilo na internetových stránkách ČNTS (www.cnts.cz) plné znění arbitrážního rozsudku v angličtině a češtině. Z textu vyplývá, že Vladimír Železný narozdíl od CME o obsahu arbitrážního rozhodnutí informoval tak, aby zakryl pravou povahu věcí.

  Vladimír Železný na včerejší tiskové konferenci: „Arbitráž prohlásila, pan Železný nezpůsobil ani halíř škody svojí aktivitou.“ Arbitrážní rozsudek odst. 224, str.69: „Arbitrážní tribunál dospěl k závěru, že Dr. Železný porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o koupi akcií tím, že se zapojil do činností spojených se společností AQS. Společnost CME má tak nárok na náhradu škody z titulu tohoto porušení smlouvy, jehož se dopustil Dr. Železný.“ Na str. 70, odst. 229 se však v rozsudku praví: „Důkazní břemeno při prokazování příčinné souvislosti je nepochybně na straně společnosti CME. Arbitrážní tribunál neshledal žádný důkaz prokazující příčinnou souvislost mezi porušením Smlouvy o koupi akcií ze strany Dr. Železného, tj. jeho činností ve vztahu ke společnosti AQS, a škodou uváděnou společností CME. V důsledku toho nemůže žádost společnosti CME o náhradu škody uspět.“

  Vladimír Železný na včerejší tiskové konferenci: „Nicméně tvrdím, že ať už text té původní smlouvy, který nález převzal, byl jakýkoliv, tím, že arbitráž prohlásila, že jsem jim nezpůsobil žádné škody, nemohu být trestán za to, že akcie, které mi jako protihodnotu, zdůrazňuji, jako protihodnotu, neboť se jedná o kupní smlouvu, jako protihodnotu má vrátit CME, by měly mít původní hodnotu.“ Arbitrážní rozsudek: odst. 230, str. 70: „Vzhledem k výše uvedeným závěrům Arbitrážního tribunálu a s přihlédnutím k rozhodnutí Tribunálu v tom smyslu, že společnost CME je oprávněna k vrácení částky zaplacené Dr. Železnému a vrácení akcií Dr. Železnému, nároky (i) – (v) Dr. Železného uvedené na straně 5 a 6 nemohou uspět.“ Z textu rozsudku na těchto stranách vyplývá mimo jiné, že se Železný domáhal nejen zrušení smlouvy od samého počátku, ale také doplacení neuhrazené kupní ceny. Železný neuspěl ani s požadavkem na zpětný převod akcií společnosti Nova Consulting a.s. v původní hodnotě. (odst. 16, část (iv), str. 6,).

  Dále pak: „A to je všechno, co se přihodilo, byla zrušena kupní smlouva.“ Arbitrážní rozsudek odst. 219, str.67: „Arbitrážní tribunál dospěl k závěru, že Dr. Železný porušil své závazky nekonkurovat vyplývající ze Smlouvy o koupi akcií. V důsledku toho má společnost CME nárok na částky zaplacené Dr. Železnému – plus úrok z takových částek ve výši 5 % ročně, tak jak stanoví článek 6.4(b) – přičemž Dr. Železnému vrátí akcie.“ A odst. 220, str. 67 říká: „V tomto ohledu se Arbitrážní tribunál řídí příslušnými obecnými pravidly českého právního řádu – tak, jak je vyjadřuje, mimo jiné, § 591 Občanského zákoníku a §450(1) Obchodního zákoníku – v tom smyslu, že prodávající může požadovat platbu před dodávkou, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Společnost CME tedy může požadovat platbu částky USD 23,350.000 dříve, než vrátí akcie Dr. Železnému.“

  „Arbitrážní rozsudek rozhodně stojí za přečtení. CME při jeho interpretaci české veřejnosti rozhodně nelhalo,“ prohlásil Fred Klinkhammer president a výkonný ředitel CME.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon CMEnelhalo_cz.doc