Vydáno: 2.2.2016
DBM

ASIS: Za obviněnou Vápeníkovou Jechovou nabízíme záruku

    Praha 2. února 2016 – Asociace insolvenčních správců (ASIS) nabídla své dlouholeté člence Vladimíře Vápeníkové Jechové společenskou záruku s cílem umožnit její propuštění z vazby. Tu na ni uvalil Okresní soud v Pardubicích kvůli tomu, že měla údajně jednat ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

    „K poskytnutí společenské záruky vedla náš spolek skutečnost, že obviněná je členkou ASIS více než 5 let a účastní se odborných akcí ASIS,“ uvedl Daniel Ševčík, prezident ASIS. „Pokud jde o její kvalifikaci, opětovně uspěla při zkouškách Ministerstva spravedlnosti, opravňujících k výkonu funkce správce nejen se základním, ale i zvláštním povolením a získala bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu,“ dodal.

    Pokud soud nabídku přijme, má záruka za její další chování po jejím propuštění na svobodu zajistit, že se nebude vyhýbat trestnímu řízení, že bude dosažitelná pro orgány činné v trestním řízení na adrese svého trvalého pobytu. Dále, že případnou změnu pobytu vždy předem oznámí orgánům činným v trestním řízení a že si bude řádně přebírat veškerou úřední poštu, která jí bude orgány činnými v trestním řízení zasílána.

    Při rozhodování o udělení společenské záruky nebyla posuzována otázka skutku, kladeného jí za vinu, což ASIS nepřísluší. ASIS však jako profesní organizace insolvenčních správců vychází až do doby případného pravomocného odsuzujícího rozsudku z presumpce neviny svého člena, přičemž obhájce Vladimíry Jechové Vápeníkové uvedl, že údajná trestná činnost obviněné se má týkat výlučně jen výkonu funkce insolvenčního správce.

Kontakt: