Vydáno: 1.7.2004
Židovská obec v Praze

Staronová synagoga má nového rabína

    Praha 1. července 2004 – Předseda Židovské obce v Praze pověřil vedením Staronové synagogy v Praze ortodoxního rabína Manise Barashe (1971). Barash pochází z USA a v ČR působí trvale již osm let. Hovoří hebrejsky, anglicky, rusky, jidiš a částečně i česky.

    Při uvedení do funkce rabín Barash uvedl: „Posláním rabína je péče o duchovní potřeby obce a učení vlastním příkladem.“ Podle Barashe musí být rabín učený a přízeň obce si musí zasloužit tím, že bude respektovaným rabínem všech jeho členů. Rabín má v jeho pojetí reprezentovat židovskou pospolitost ve všech záležitostech judaismu a učení tóry.

    „Staronová synagoga byla, je a bude významným duchovním místem nejen pro českou, ale i evropskou židovskou komunitu. Proto je velmi důležité, aby se její nový rabín stal skutečným duchovním vůdcem celé naší komunity,“ prohlásil Tomáš Jelínek, předseda Židovské obce v Praze.

    K dnešnímu dni byl výkonem veškerých administrativních funkcí a úkonů pražského rabinátu pověřen rabín Samuel M. Abramson (1967), další z rabínů působících v Praze. Od roku 2003 je rabínem v pražské Jeruzalémské synagoze.

    Ke změnám ve Staronové synagoze a na pražském rabinátu dochází v souvislosti s odvoláním vrchního rabína pražského Karola Sidona.

Kontakt: