Vydáno: 17.5.2010
Reed Exhibitions

Real Vienna 2010 začína

  Zajtra začne vo viedenskom Kongresovom centre piaty ročník medzinárodného veľtrhu nehnuteľností zameraného na krajiny strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, Real Vienna. Na rozdiel od vlaňajšieho ročníka bude tento rok veľtrh zameraný aj na témy ekologickej energie, nákupných zón a HTL, teda hotelierstva, turistického priemyslu a voľného času. Sprievodný program bude rozšírený o dve paralelne bežiace konferencie a tri sympóziá zamerané na nehnuteľnosti, na regionálny rozvoj a na výstavbu ohľaduplnú k životnému prostrediu. Organizátori očakávajú viac než 220 vystavujúcich firiem, regiónov a miest z 20 krajín, vrátane Slovenska.

  „Samospráva Košíc aktívne pristupuje k vytváraniu investičných príležitostí na území nášho mesta,“ vysvetľuje František Knapík, primátor mesta Košice, dôvod účasti mesta na veľtrhu Real Vienna. „Je to jedna z ťažiskových oblastí, ktoré majú významný vplyv na rozvoj mestskej aglomerácie. Vlani mesto usporiadalo vlastnú investičnú konferenciu Košice Invest 2009, ktorá mala veľmi priaznivú odozvu a Košice sa prezentovali na veľtrhoch Mipim aj Mapic. Real Vienna 2010 sme si vybrali cielene, pretože je zameraný na klientelu zo širšieho európskeho regiónu a to môžu byť pre naše mesto veľmi zaujímaví a perspektívni partneri,“ dodáva Knapík.
  Záujem o nadviazanie vzťahov s investormi potvrdzuje aj hlavný architekt mesta Košice, Martin Drahovský: „Naše očakávania sa pohybujú v intervale: hľadáme vhodných partnerov – ponúkame investičné príležitosti. Na veľtrhu chceme v menšej miere predstaviť niektoré už rozbehnuté investičné projekty, ale koncentrujeme sa predovšetkým na prezentáciu investičných lokalít. Prezentujeme jednak možnosti pre budovanie industriálnych parkov, priemyselnej výroby a jej zázemia, ale aj možnosti pre bytovú výstavbu väčšieho či menšieho rozsahu, administratívne centrá a oddychové zóny. Naša ponuka je relatívne široká, ale ťažisko spočíva na industriálnom zameraní, ktoré by mohlo pre mesto znamenať najmä vznik nových pracovných príležitostí.“

  Dizajn a program Real Vienna reflektujú potrebu vystavovateľov a návštevníkov budovať kontakty a uzatvárať obchody. Platforma k ekologicky čistej energii na veľtrhu spojí developerov s dodávateľmi stavebných materiálov a technológií. V rámci platformy k otázke nákupných zón sa obchodníci a zástupcovia fračíz plánujúci aktivity v regióne stretnú s obchodníkmi s nehnuteľnosťami, ktorí sa špecializujú na obchodné centrá, outlety a iné obchody. V rámci HTL fóra sa budú prezentovať medzinárodné siete hotelov. Súčasťou veľtrhu budú tento rok aj rakúske a nadnárodné profesné organizácie ako ULI (Urban Land Institute) a FIABCI (International Real Estate Federation).

  „Po významnom prepade spôsobenom finančnou a ekonomickou krízou sa trhy nehnuteľností v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy stabilizovali,“ hovorí Matthias Limbeck, riaditeľ usporiadateľskej spoločnosti Reed Exhibitions Messe Wien. „Dopyt po projektoch v regióne už začína opatrne narastať. Pre odborníkov, ktorých táto oblasť zaujíma, bude tento ročník Real Vienna skutočne unikátnou príležitosťou,“ dodal Matthias Limbeck.

  Verejné diskusie s expertmi sa tento rok na Real Vienna budú týkať hlavne nových trhov. Prvý deň veľtrhu sa premiérovo uskutoční sympózium k trendom na trhu s nehnuteľnosťami v stredoeurópskych mestách. Predstavitelia miest zo strednej a východnej Európy budú s developermi a obchodníkmi diskutovať o nových projektoch a vývoji mestskej výstavby. Inštitút európskych regiónov (IRE – Institute of the Regions of Europe) usporiada počas druhého dňa veľtrhu panelovú diskusiu k modelom financovania výstavby pre mestá a regióny a k rozvoju regiónov vrátane dopravnej infraštruktúry a obnoviteľnej energie. Rakúska spoločnosť pre udržateľný realitný priemysel usporiada na záver veľtrhu konferenciu „Green & Blue Building Conference“. Pôjde o projektovanie stavieb ohľaduplných k životnému prostrediu, optimalizáciu procesov a o inovácie vo výstavbe. Príležitosťou budovať kontakty bude slávnostný večer na viedenskej radnici. Viac informácií o programe veľtrhu nájdete na: http://www.realvienna.at/en/besucher/veranstaltung.html

  Paralelne s veľtrhom Real Vienna sa bude konať aj medzinárodná konferencia pre plánovanie urbanistických celkov a regionálny rozvoj – Real Corp 2010. Predpokladá sa účasť až 450 odborníkov z celého sveta. Viac informácií o konferencii nájdete na internetových stránkach www.corp.at.

  Druhou akciou, ktorá prebehne takmer súčasne s veľtrhom Real Vienna, je výročná konferencia komisie pre nehnuteľnosti Medzinárodnej asociácie advokátskych komôr (IBA – International Bar Association). Tento rok sa bude týkať investícií do nehnuteľností, trendov a nových príležitostí v tomto odbore. Viac informácií o konferencii nájdete na internetových stránkach http://www.int-bar.org/conferences/realestate2010.

  Veľtrh Real Vienna bude prebiehať od utorka 18. mája do štvrtka 20. mája. V utorok a v stredu bude veľtrh prístupný od 10:00 do 18:00 hod. Vo štvrtok od 10:00 hod do 16:00 hod. Vstupenky sú v predaji na internetových stránkach www.realvienna.at, kde nájdete aj ďalšie informácie k veľtrhu.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Beata Bartošová
  GSM: +420 602 389 161
  E-mail: beata.bartosova@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Real_Vienna_sk.doc