Vydáno: 26.6.2002
CME

CET 21 se závazků vůči ČNTS a CME jen tak nezbaví

  Praha 26. června 2002 – V souvislosti s připravovaným odchodem Vladimíra Železného z vedení TV NOVA a z funkce jednatele v CET 21 oznámil majoritní vlastník ČNTS, společnost Central European Media Enteprises (CME), že jeho nároky vůči CET 21 zůstávají nedotčeny. Nejzávažnější je přitom spor na určení neplatnosti odstoupení od servisní smlouvy, na určení její exkluzivity a na určení povinnosti společnosti CET 21 zajišťovat televizní vysílání TV NOVA výhradně prostřednictvím ČNTS. Další jednání v této věci je nařízeno již na 12. září 2002, tedy na období, kdy Stockholmská arbitráž bude určovat výši náhrady škody, kterou bude Česká republika povinna uhradit CME za zničení její investice do ČNTS způsobené pochybením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v součinnosti s Vladimírem Železným. Požadavek CME byl vyčíslen na 526,9 milionů dolarů a příslušný úrok.

  „Železného odchod na našich požadavcích vůči CET 21 vůbec nic nemění,“ prohlásil Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „I bez něj musí CET 21 dostát všem svým závazkům vůči ČNTS, včetně náhrady škody za neoprávněné odstoupení od servisní smlouvy.“

  Dalším otevřeným sporem ČNTS vs. CET 21 je žaloba ČNTS na určení neplatnosti 13 „magických“ smluv, která byla podána 3. května 2000. Řízení v této věci je přerušeno až do právní moci rozhodnutí ve věci „exkluzivity“. Žaloba má prokázat, že takzvané „magic contracts“ nebyly nikdy platně uzavřeny a že byly antedatovány s úmyslem poškodit ČNTS. Jediným smluvním dokumentem určujícím vztahy mezi ČNTS a CET 21 je „servisní smlouva“ a její platně uzavřené dodatky.

  Dále se CME ve sporu s CET 21, Edikon a MEF Media, domáhá určení neplatnosti hlasování V. Železného na valné hromadě CET 21 dne 3. ledna 2000, určení neúčinnosti převodu podílů V. Železného na Edikon a MEF Media a případně určení neúčinnosti hlasování V. Železného na téže valné hromadě CET 21, kde došlo k takzvanému rozředění obchodního podílu V. Železného z 60 procent na 11,78 procent.

  „To, že Železný odešel, nic nemění na skutečnosti, že právě on jménem CET 21 způsobil, že ČNTS byla protiprávně odříznuta od vysílání. S tím se teď CET 21 bude muset se vší odpovědností vyrovnat,“ uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Zavazky_CET21_vuci_CME_cz.doc