Vydáno: 24.5.2000
CME

Ukradené dokumenty Železnému nepomůžou

  Praha 24. května 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes oznámila, že holandský soud 17. května potvrdil své dřívější rozhodnutí, že holandští právní zástupci Vladimíra Železného nemají právo zadržovat či používat dokumenty ze záznamového média odcizeného CME. Holandský soud tak rozhodl na základě zákona na ochranu duševního vlastnictví, podle kterého nesmí Železný ani jeho právní zástupci disponovat ukradenými dokumenty bez povolení CME. Počítačový disk CME obsahoval mimo jiné i pět dokumentů, které Železný, a nikoliv CME, předložil v důkazním řízení arbitrážnímu tribunálu v Amsterodamu. Tam probíhá arbitráž vyvolaná společností CME kvůli závažnému porušování Železného smluvních závazků vůči CME.

  „Rozhodnutí holandského soudu potvrdilo, že Železného pokus zlepšit vlastní pozici ve sporu i za cenu dalšího porušení zákona je nepřípustný,“ řekl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. Soud jednoznačně potvrdil, že dokumenty na disku CME jsou chráněny zákonem, a to včetně těch napsaných třetími stranami. „Navíc máme také důvodné podezření, že Železný mohl k ukradeným dokumentům přidat jiné nepravé nebo že některé jiné mohl účelově upravit. ČNTS totiž v minulosti českým soudům konkrétní forenzní důkazy o takovém postupu ze strany Železného již předložila,“ řekl Jan Vávra, generální ředitel ČNTS.

  V souvislosti s předloženými listinnými důkazy z odcizeného disku rozhodl arbitrážní tribunál o tom, že posoudí námitky CME vůči přípustnosti těchto dokumentů odděleně pro každý zvlášť. Žádný z dokumentů předložených v arbitráži však podle CME ani nenaznačuje, že by CME získávala nepřípustným způsobem informace od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jak tvrdí Železný.

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 16. května oznámila, že na základě dokumentů, které jí Železný doručil jako důkazy použité v arbitrážním řízení, zvažuje v této souvislosti podání trestního oznámení. Společnost CME se však nedomnívá, že by takový postup byl opodstatněný. „Obvinění vznesené Železným vůči CME ve vztahu k Radě jsou nepodložená, nepravdivá a absurdní,“ řekl Klinkhammer. „To, že Rada veřejně prohlásila, že podá trestní oznámení pouze na základě Železného jednostranné informace, aniž by před tím kontaktovala CME a zjistila pravdu, je přinejmenším zarážející,“ dodal.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon data_cz.doc