Vydáno: 30.7.2001
CME

Další majetek Železného v hodnotě přes 107 milionů korun zablokován

  Praha 30. července 2001 - Krajský soud v Brně uložil akciové společnosti Tanzberg Mikulov, kterou podle závěru soudu ovládá Vladimír Železný, povinnost zdržet se zcizení nebo zatížení 644 akcií akciové společnosti Thunovská, 364 akcií akciové společnosti Sibeliova a 64 akcií akciové společnosti Piaristé. Celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 107,2 milionů korun. Krajský soud tak v odvolacím řízení rozhodl ve prospěch společnosti CME Media Enterprises B.V.

  Nařízené předběžné opatření má zajistit, aby společnost Tanzberg Mikulov nemohla zmenšovat a znehodnocovat majetek získaný od Železného, který by mohl být předmětem výkonu nálezu rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře z 9. února 2001. Podle nálezu arbitrážního soudu dluží Železný společnosti CME ke dnešnímu dni 27,1 milionů dolarů a dalšího půl milionu dolarů na úrocích z prodlení, protože i přes svůj příslib povinnou částku neuhradil. Proti rozhodnutí Krajského soudu není možné odvolání.

  Podle soudu: „Žalobce (CME) doložil nejen vykonatelný exekuční titul, na základě kterého podal žalobu podle § 42a občanského zákona, doložil kupní smlouvy předcházející tomuto exekučnímu titulu, ze kterých vyplývá, že PhDr. Železný, který byl zavázán k určitému plnění, se krátkou dobu před vydáním těchto rozhodnutí zbavil svého majetku tím způsobem, že jej vnesl do akciové společnosti, kterou založil, je předsedou jejího představenstva a kde se stal absolutně většinovým vlastníkem akcií. Doložil také, že následně potom tato společnost založila další akciové společnosti, kam tyto akcie vnesla. Lze tak vysledovat vlastnickou návaznost celé operace. Na rozdíl od žalobce, jak je výše zdůrazněno, žalovaný (Tanzberg Mikulov) nedoložil, že by tvrzení žalobce bylo nepravdivé.“

  Společnost CME se domáhala zrušení účinnosti tří kupních smluv týkajících se převodu pozemků a nemovitostí manželů Železných, které ze svého majetku vyvedli na Tanzberg Mikulov, ovládanou Železným. Ta totiž obratem vložené nemovitosti v celkové hodnotě přes 162 milionů korun převedla na společnosti Thunovská, Sibeliova a Piaristé. Všechny tyto společnosti jsou řízeny osobami spřízněnými se Železným, zejména právníky z advokátní kanceláře Rozehnal a partneři.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon krajsoud_cz.doc