Vydáno: 12.12.2017
Trevos

TREVOS odvrátil již šestý šikanózní insolvenční návrh

    Turnov 12. prosince 2017 – Na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (KSHK) byl i šestý šikanózní insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost odmítnut. Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že se jedná o další insolvenční návrh na společnost, přičemž každý z dosavadních pěti byl podán u místně nepříslušného soudu. Proti postoupení věci místně příslušnému soudu podal navrhovatel vždy odvolání. Dále soud z předchozích řízení zjistil, že navrhovatel opakovaně uvádí, že se společností TREVOS byla uzavřena smlouva a vystavena směnka. Jediné, co se v jednotlivých návrzích změnilo, byla jen výše údajných půjček, jejich splatnost a datum uzavření příslušných smluv. O všech návrzích bylo rozhodnuto ve prospěch TREVOSu a ve všech případech byly pravomocně zamítnuty nebo odmítnuty.

    „Seriál šikanózních insolvenčních návrhů na aktiva naší společnosti se zdá být nekonečný,“ uvedl Jiří Opočenský, místopředseda představenstva akciové společnosti TREVOS. „Díky odpovědnému rozhodování KSHK se nám vždy podařilo ubránit. Už teď je jasné, že podvodné snahy o poškození naší firmy vždy skončí nezdarem navrhovatelů. Ubráníme se i v případě dalších možných nekalých pokusů,“ dodal přesvědčivě Opočenský.

    Největší český výrobce průmyslových a kancelářských svítidel, turnovský podnik TREVOS, se po pěti neúspěšných šikanózních insolvenčních návrzích ubránil také formálně dokonanému pokusu o podvodné převzetí společnosti zahraničními útočníky. Po rok a půl dlouhé právní bitvě byli vymazáni z obchodního rejstříku a k 21. srpnu 2017 do něj zapsáno nové, řádně ustanovené představenstvo. I přesto však těsně před nabytím účinnosti novely insolvenčního zákona byl na společnost v červnu podán již šestý šikanózní insolvenční návrh. Právě ten KSHK nyní pravomocně odmítl.

    Akciová společnost TREVOS se sídlem v Turnově je největším českým výrobcem průmyslových a kancelářských svítidel. Tržby firmy vzrostly za první pololetí 2017 ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku o 3,6 % na více než 450 milionů Kč. Vedení firmy letos realisticky očekává celkové tržby blížící se hodnotě 900 milionů Kč s tím, že více než 80 % výroby je určeno na vývoz do nejméně 65 zemí světa.

Kontakt: