Vydáno: 31.1.2006
Fakulta národohospodářská VŠE

Jedna z fakult VŠE jako v Americe

  Praha 31. ledna 2006 – Přesně měsíc zbývá uchazečům k podání přihlášky na Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, která již dlouhodobě podstupuje řadu změn. Cílem přechodu k univerzitnímu charakteru studia a zapojení významných osobností z ekonomické praxe do výuky je podstatně přiblížit zdejší studium ekonomickým studijním programům v západoevropských zemích a USA. Probíhající pozitivní změny již loni vedly k 114procentnímu zvýšení počtu zájemců. Letošní připravovaná akreditace dvou nových oborů má podpořit udržení mimořádného zájmu o studium i v akademickém roce 2006/2007. Vedení fakulty počítá s přijetím 600 úspěšných uchazečů, přihlášky ke studiu je možné podávat ještě do konce února 2006.

  „Proces výuky přizpůsobujeme standardu na zahraničních univerzitách,“ říká doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., člen kolegia děkana odpovědný za PR. „To znamená zásadní změnu organizace a obsahu výuky, zapojení zahraničních hostujících profesorů i výuku odborných předmětů v anglickém jazyce,“ dodává. Změny podle doc. Chytila pozitivně hodnotí zejména studenti pokračující ve studiu v zahraničí nebo absolvující zahraniční studijní pobyty. Ke zvýšení zájmu studentů o fakultu přispívá i posílení personálního složení vyučujících o osobnosti jako prof. Ing. Václav Klaus, CSc., doc. Ing. Jan Mládek, CSc., Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc., prof. Ing. Kamil Janáček, CSc., prof. Robert Holman, CSc., a další.

  Podle Chytila je kromě zvýšení prestiže Fakulty národohospodářské pro nové a stávající studenty i pedagogy cílem probíhajících změn také aktualizace studijního profilu a zvýšení zájmu státního a soukromého sektoru o její absolventy. V rámci změn již fakulta rozšířila bakalářské studium o obor Ekonomie a inženýrské studium o obory Ekonomie a ekonomická analýza a Ekonomika a správa životního prostředí. V akreditačním řízení jsou nyní studijní obory Ekonomie a právo a Ekonomická žurnalistika.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal_donath@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon jako_v_americe.doc