Vydáno: 3.10.2008
Rockwool

Rockwool krátké zprávy

  Výsledky Rockwool International za první pololetí

  Představenstvo společnosti Rockwool International schválilo zprávu o finančních výsledcích za první pololetí roku 2008. Ve srovnání s mimořádně úspěšným rokem 2007 prodeje společnosti klesly o 2 %. Zisk před zdaněním (EBIT) měl za období prvních šest měsíců letošního roku hodnotu 733 milionů dánských korun (přibližně 100,3 milionu eur), což představuje pokles o 41% ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Ve srovnání s rokem 2006 však oba ukazatele vykazují zřetelný nárůst.

  „Mírný pokles prodeje a tržeb ve srovnání s loňským rokem jsme zaznamenali také v České republice,“ říká Tomáš Korec, obchodní ředitel společnosti Rockwool pro Českou republiku. „Zřejmě se jedná o minimálně střednědobý trend související s vývojem stavebnictví nejen v ČR, ale i v celé Evropě, včetně dopadů hypoteční krize v USA. Nicméně z dlouhodobého pohledu vidím naše vyhlídky poměrně příznivě. Ekonomika posiluje, významnou roli hraje stále větší důraz na ekologii a energetickou nenáročnost staveb, zejména s přihlédnutím k předpokladu dalšího zvyšování cen energií. Rozdíl oproti některým zemím západní Evropy je zatím v míře zapojení odborných a státních institucí do podpory nízkoenergetického bydlení,“ dodává Korec.

  Podle zprávy o finančních výsledcích zůstává situace na trhu izolačních materiálů stále těžko předvídatelná. Společnost ale předpokládá, že koncem roku 2008 se budou prodeje pohybovat těsně pod hodnotami roku 2007. Čistý zisk za rok 2008 očekává společnost na úrovni 1,1 miliardy dánských korun (přibližně 150,5 milionu eur). Další informace o finančních výsledcích skupiny Rockwool v anglickém jazyce naleznete zde.

  Společnost Rockwool hodlá uzavřít menší ze dvou závodů v Maďarsku

  Skupina Rockwool do konce letošního roku plánuje uzavřít menší ze svých dvou závodů v Maďarsku. V důsledku zpomalení růstu v Maďarsku i sousedních zemích se společnost rozhodla optimalizovat maďarské výrobní kapacity včetně přehodnocení investičních záměrů. Závod, který skupina plánuje uzavřít, leží ve městě Gógánfa na západě Maďarska. Je poměrně malý, s roční výrobní kapacitou 30 000 tun. Jen o 30 kilometrů dále, ve městě Tapolca, provozuje skupina Rockwool druhý, výrazně větší, modernější a efektivnější závod. Díky minimální vzdálenosti mezi oběma závody se předpokládá, že část zaměstnanců začne pracovat ve větším podniku.

  Brusel vybízí k podpoře úspory energií

  Společnost Rockwool vítá iniciativu Evropské komise (EK) v souvislosti se zvyšováním cen ropy a energií na světových trzích. Podle zprávy ČTK, vydané k analýze EK, patří Česká republika k zemím s největšími výdaji domácností za energie. Podíl těchto výdajů dosahuje 11 až 16 % z celkových výdajů domácností, podobně je tomu také na Slovensku, v Maďarsku nebo Rumunsku. Průměrný podíl výdajů na energie mezi státy EU je výrazně nižší, činí pouze 6,2 %. Z analýzy EK také vyplývá, že podle Bruselu by se v souvislosti s tím vlády měly zaměřovat spíše na strukturální opatření vedoucí k úspoře energií než na nesystémové kompenzace vysokých cen palivových vstupů. „Výstavbu a rekonstrukci bytových objektů, která splňuje standardy pasivního nebo nízkoenergetického bydlení, považujeme za velice přijatelnou formu podpory energetických úspor. V některých evropských zemích, například v Rakousku a Německu, již byla výraznější státní podpora takové výstavby úspěšně zavedena,“ říká Dana Hochmannová, marketingová ředitelka společnosti Rockwool. Více informací ke zprávě Evropské komise naleznete zde.


  Rockhouse 2009: Eva Jiřičná to rozhodne

  Společnost Rockwool vyhlásila třetí ročník soutěže Rockhouse 2009 – český nízkoenergetický dům roku. Cílem soutěže je podpora a propagace ekologicky a ekonomicky efektivního nízkoenergetického a pasivního bydlení. Organizátoři letos upustili od rozdělení na profesionální a studentskou kategorii. Soutěžící tak mohou přihlásit své projekty do kategorií Projekt anebo Rekonstrukce. Porotě bude předsedat významná česká architektka Eva Jiřičná. Místopředsedou bude profesor Jan Tywoniak ze Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2009. Další informace naleznete zde.


  Po zřícení části experimentálního objektu v Mokrsku probíhá analýza dat

  Pražské České vysoké učení technické (ČVUT) uskutečnilo unikátní požární zkoušku v Mokrsku v okrese Příbram. Zkouška by měla zpřesnit popis chování prvků a spojů v konstrukci při požáru, a tím zvýšit spolehlivost jejich návrhů. Podle profesora Františka Walda z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty ČVUT, je ověřování teoretických návrhových modelů na skutečných objektech nenahraditelné. Na nedostatečnost experimentů v laboratorních podmínkách podle profesora Walda poukázalo zřícení budov Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001, kde se některé budovy zasažené sutí z Dvojčat, např. WTC 7, nechovaly tak, jak se při jejich návrhu předpokládalo. Při zkoušce v Mokrsku došlo ke zřícení části experimentálního objektu. Nashromážděná data se v současnosti analyzují a v nejbližší době budou veřejnosti k dispozici. Zkoušky se účastnilo téměř 500 hostů z řad odborných organizací, hasičů, stavebních firem i médií. Původní zprávu o požární zkoušce naleznete zde.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Beata Bartošová
  GSM: +420 602 389 161
  E-mail: beata.bartosova@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon RW_zpravy_rijen.doc