Vydáno: 17.1.2006
Konsorcium MYTIA

Ministerstvo zasahuje do rozhodování ÚOHS

Daňoví poplatníci mohou přijít o 7 miliard

Praha 17. ledna 2006 – Sdružení Mytia přijalo s rozpaky informaci o snaze MD ČR negativně ovlivnit výsledek nezávislého šetření ÚOHS, na který se konsorcium obrátilo kvůli vyřazení z výběrového řízení na dodávku a provoz elektronického systému mýtného z formálních důvodů bez posouzení nabídky. Podle názoru konsorcia jde o bezprecedentní zásah do rozhodovacího procesu ÚOHS.

Podle zprávy ČTK z 13. ledna totiž uvedlo ministerstvo ve stanovisku k podnětu konsorcia, že „zadavatel považuje veškeré stížnosti uvedené v návrhu konsorcia Mytia za neopodstatněné a jeho požadavky za neodůvodněné a požaduje, aby orgán dohledu řízení o návrhu uchazeče rozhodnutím zastavil.

„Zadavatel stále protlačuje nabídku dražší o 7 miliard, aniž by se seriózně zabýval cenovým rozdílem jednotlivých nabídek při srovnatelných technických a výkonnostních parametrech,“ uvedl Sepp Leimgruber, generální ředitel společnosti Damovo, člena konsorcia Mytia. „Tady nejde o žádnou formalitu, jde jen o 7 miliard,“ dodal.

Podle Leimgrubera o tom, co je a co není opodstatněné, rozhoduje vždy jen ten úřad, kterému rozhodnutí o podnětu přísluší a nikoliv zadavatel, jehož nestandardní postup je předkládán ÚOHS k přešetření. „Zadavatel má ale zřejmě zcela jinou agendu. Co nejrychleji uzavřít smlouvu bez ohledu na to, že existuje srovnatelná nabídka lacinější o 7 miliard,“ uzavřel Leimgruber.

Kontakt:
Donath-Burson-Marsteller
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
michal_donath@cz.bm.com

Kontakt: