Vydáno: 11.8.2004
Unie českých fotbalových rozhodčích

Unie stávku nechystá

  Praha 11. srpna 2004 – Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) se důrazně ohradila proti tvrzení některých českých médií, že připravuje na víkend stávku fotbalových rozhodčích. „Stávka“ byla jedním z diskutovaných témat v interní e-mailové zprávě, kterou rozeslal k vyjádření jejím členům úřadující předseda UČFR Miroslav Tulinger. Deník Sport však tuto zcela soukromou korespondenci členů unie interpretoval jako memorandum, tedy jakousi výzvu ke stávce.

  „Unie žádnou stávku nechystá,“ prohlásil Miroslav Tulinger. „To však neznamená, že interně nemůže jako profesní sdružení diskutovat o různých možnostech ochrany svých členů. Bez ohledu na soukromý charakter korespondence však došlo k jejímu zneužití a na světě se objevila bublina, která stejně rychle splaskne. Přetrvá jen pachuť z nepovoleného zveřejňování soukromé elektronické korespondence. Od rozhodčích očekávají všichni bezchybné a navýsost morální jednání, ale co média?“

  Podle Tulingera byla reakce členů unie ve věci možného neřízení utkání profesionálních soutěží negativní. Většina se postavila za další jednání, nikoliv za krajní řešení, které bylo součástí interní diskuse. Unie bude pokračovat v jednání v rámci tohoto mandátu.

  V rámci otevřené komunikace, kterou unie považuje za jedno z východisek řešení „rozhodcovské krize“, se UČFR rozhodla zveřejnit plný obsah elektronického dopisu členům unie jako součást tohoto tiskového prohlášení.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

  Od: Miroslav Tulinger [m.tulinger@seznam.cz]
  Odesláno: 9. srpna 2004 12:14
  Předmět: Stanovisko

  Vážení kolegové,

  dovoluji si Vás oslovit tímto způsobem a požádat Vás o pokud možno rychlé a jasné vyjádření v následující záležitosti.

  V souvislosti s posledním vývojem tzv. "korupční aféry" a s ohledem na avizovaná další obvinění navrhujeme jako UČFR provést následující kroky:

  1. mediálně vyjádřit nesouhlasné stanovisko s nekorektním postupem policie a státního zastupitelství, neboť ne ve všech případech, ve kterých byli rozhodčí obviněni lze hodnotit jejich jednání jako závadné. Např. i v případech, kdy zcela zřejmě diskusi o možném ovlivnění utkání odmítli, jsou osočování a mediálně zostouzeni za údajně dokonaný čin. Tedy vyjádřit zásadní nesouhlas se způsobem prošetřování uvedené kauzy a její tendenční medializací.

  2. vyhlásit na příští kolo profesionálních soutěží stávku, tj. neřídit utkání těchto soutěží.

  3. vést jednání s ČMFS k urychlenému řešení problému s cílem, aby:
  - ČMFS vystoupil na obranu rozhodčích jako celku, jako jedné ze svých složek;
  - disciplinární řízení s obviněnými bylo vedeno korektně, bez emocí a bez hledání viníka za každou cenu, pod tlakem médií;
  - rozhodčí, kteří nebyli DK potrestáni, příp. ORK vyhověla jejich odvolání, byli začleněni znovu do nominačních listin, a bylo na ně pohlíženo jakoby se neprovinili. DK, příp. ORK, svým rozhodnutím přeci jejich nevinu potvrdila.

  4. vést jednání s ČMFS s cílem analyzovat situaci a přijmout adekvátní opatření k podpoře rozhodcovského stavu ve fotbale, a to nejen v profesionálních soutěžích, ale napříč jednotlivými složkami.

  Žádám Vás tedy o vyjádření, zda podpoříte event. "stávku". Předpokladem je, že od svazových orgánů dostaneme příslib, či ujištění, že účastníci nebudou za vyjádření svého názoru jakýmkoliv způsobem perzekvováni.

  Jde o předběžné zjištění Vašich názorů a věc, nicméně předpokládáme, že pokud jednou vyjádříte nějaké stanovisko, pak nedojde následně k jeho změně.

  Celá akce by měla být akcí všech rozhodčích profesionálního fotbalu, nicméně UČFR by ji koordinovala, neboť jak se zdá, je to v současnosti jediná akceschopná složka mezi rozhodčími.

  Prosím, prodiskutujte své názory mezi sebou, očekáváme však Vaši rychlou odpověď (pokud možno do úterý 10-ti hodin) na e-mail odesílatele.

  Děkuji.
  S pozdravem

  Miroslav Tulinger
  UČFR

Soubory ke stažení:

Document Icon Unie_stavku_nechysta.doc