Vydáno: 4.11.2011
UPS

V ŘÍJNU ZAMĚSTNANCI UPS PLÁNOVALI VĚNOVAT NA DOBROČINNÉ ÚČELY PO CELÉM SVĚTĚ 275 000 HODIN

  UPS oslavila devátý Celosvětový měsíc dobrovolníků

  ATLANTA/PRAHA, 4. listopadu 2011 – Zaměstnanci UPS (NYSE:UPS) po celém světě vzali v říjnu opět do ruky hrábě a malířské štětky, aby nad rámec svých logistických znalostí a dovedností podpořili místní sdružení a organizace. V průběhu již devátého, každoročního Celosvětového měsíce dobrovolníků, navázalo 400 tisíc zaměstnanců UPS na firemní tradici prospět dobré věci.

  Pro letošní Celosvětový měsíc dobrovolníků, který proběhl v říjnu, se UPS zavázala k 275 000 hodinám dobrovolnické práce. Zaměstnanci nabídli svoji pomoc v různých oblastech, počínaje podporou při vzdělávání dětí až po pomoc při zajišťování životně důležitých potřeb pro ty, kteří to potřebují. Dobrovolnické úsilí zaměřili rovněž na podporování aktivit charitativních organizací: zaměstnanci UPS upevnili svůj vztah s klíčovými partnery jako jsou Boys & Girls Club of America a United Way.

  Ve snaze podpořit úsilí zaměstnanců, kteří se snaží významně prospět místní komunitě, věnovala Nadace UPS prostřednictvím zaměstnanecké soutěže částku 100 000 dolarů deseti zaměstnancům, kteří se účastnili Celosvětového měsíce dobrovolníků. Vybraný zaměstnanec tak získal na podporu organizace, ve které pomáhal, grant ve výši 10 000 dolarů.

  „Vedle milionů zásilek, které každý den přepravíme, dodáváme do mnoha neziskových organizací, komunit i konkrétním jednotlivcům po celém světě rovněž naše odborné zkušenosti, nadání a čas,“ prohlásil Ken Sternad, prezident Nadace UPS. „Dobrovolnictví je po dlouhou dobu součástí naší firemní kultury. Význam naší pomoci spatřujeme ve zkvalitňování života jednotlivců a dále v rozvoji vedení a inspirace u našich zaměstnanců. Víme, že výhody, které dobrovolnická práce přináší, ať už komunitám či zaměstnancům, jsou velmi oceňovány, a proto každý říjen klademe na naše dobrovolnické úsilí zvláštní důraz.“

  Dobrovolnické aktivity zaměstnanců UPS realizované po celém světě jsou příležitostí, jak mohou zaměstnanci využít svůj vlastní čas k podpoření oblíbeného projektu a zájmu komunity. Příkladem akcí konaných v rámci Celosvětového měsíce dobrovolníků jsou:

  • Dobrovolníci z pobočky UPS CR v Ostravě uspořádali pro naše starší spoluobčany z domova seniorů v Ostravě-Hrabové již tradiční turnaj v petanque. Sportovní klání bylo zakončeno opékáním buřtů, zpěvem lidových písní a tancem.
  • Nezaháleli ani zaměstnanci ostatních poboček UPS CR jinde v České republice. Pardubičtí dobrovolníci pomáhali v Dětském centru Veská s manuálními pracemi (natírání plotu, úklid listí a zahrady a další), čímž přispěli ke zvelebení centra. Zaměstnanci z Prahy se vydali na fotbalový zápas s dorosteneckým týmem z Dětského domova Dubá-Deštná.
  • Zhruba 70 dobrovolníků ve středoamerické Kostarice uklízelo veřejnou pláž Playa Puntarenas.
  • Dobrovolníci na Miami oživili místní tělocvičnu v komplexu charitativní organizace Boys & Girls Clubs tím, že vymalovali basketbalové kurty, zrestaurovali čalounění tělocvičny a provedli terénní úpravy.
  • Dobrovolníci v Indianopolisu podpořili město řadou aktivit zahrnujících pomoc v rámci Dne péče o druhé pořádaný charitativní organizací United Way, podporou aktivit charitativní organizace Habitat for Humanity a projektu „ZooBoo“ místní zoologické zahrady.
  • Projekt Blood Drive pořádaný organizací Cruz Roja Ecuatoriana podpořili dobrovolníci z řad zaměstnanců UPS v Ekvádoru.
  • Dobrovolníci ve Venezuele strávili odpoledne s dětmi z dětského domova ABANSA; dětem četli a hráli si s nimi.

  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladu, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com, korporátní blog naleznete na www.blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na www.pressroom.ups.com.

  Nadace UPS, založená v roce 1951, která v letošním roce slaví 60. výročí existence, je odpovědná za pomoc při odstraňování překážek pro zapojování komunit do místních, národních a globálních celků. V roce 2010 UPS a její zaměstnanci včetně těch, kteří již odešli do důchodu, darovali na charitativní účely po celém světě více než 95 milionů dolarů. Informace o Nadaci UPS naleznete na UPS.com/foundation, zprávy o UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: