Vydáno: 6.12.2007
POSTE RE

KSČM hrozí finanční úpadek

  Praha 6. prosince 2007 – Komunistické straně Čech a Moravy hrozí v souvislosti s nerealizovaným prodejem jejího sídla v pražské ulici Politických vězňů finanční úpadek. Není totiž vyloučeno, že KSČM bude muset zaplatit nejen smluvní sankce, ale také nahradit škodu způsobenou společnosti POSTE RE. Jde o stamiliony korun.

  KSČM stále bezdůvodně odmítá dostát svým závazkům a budovu Politických vězňů č. 9 společnosti POSTE RE prodat. Ta hodlá proti KSČM kromě smluvních sankcí (40 milionů korun za nepodepsání smlouvy, 150 tisíc korun denně za nevyklizení budovy) uplatnit také náhradu škody ve výši přesahující 250 milionů korun. Vzhledem k tomu, že zmíněných 150 tisíc denně se již vyšplhalo k 55 milionům, hrozí KSČM reálná povinnost zaplatit přes 350 milionů. Podle informací z webu Ministerstva financí ČR přitom celkový objem vyplacených státních příspěvků ve prospěch KSČM činil v roce 2006 jen 151,65 milionu Kč.

  Spor se táhne již od listopadu 2005, kdy se i přes zaplacenou zálohu zástupci KSČM nedostavili k podpisu závazně dojednané smlouvy o prodeji budovy do vlastnictví společnosti POSTE RE, která v nabídkovém řízení předložila nejvyšší nabídku.

  „Své nároky vůči KSČM budeme důsledně uplatňovat,“ uvedl Marco Tranquillini, jednatel poškozené společnosti POSTE RE. „S KSČM jsme jednali v dobré víře a jsme připraveni jednat i nadále. Naše společnost má o koupi budovy stále zájem. Nedokážeme si představit, že by smluvní partner mohl budovu nabídnout jinému zájemci, aniž by jednal s tím, kdo na její koupi prokazatelně předložil nejvyšší nabídku.“

  V kauze dosud existují dvě protichůdná soudní rozhodnutí z ledna a listopadu 2007. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 uložil KSČM budovu prodat za původně sjednanou cenu ve výši 410 milionů korun. Rozsudek Městského soudu tento rozsudek změnil a žalobu společnosti POSTE RE na KSČM zamítl. Ta však hodlá přenést celou záležitost formou dovolání k Nejvyššímu soudu.

  „Nedodržování obchodních závazků se KSČM nemusí vyplatit,“ tvrdí Tranquillini. „Nejvyšší soud může samozřejmě rozhodnout i v náš prospěch. Pak by zejména s ohledem na narůstající pokuty mohly být následky pro KSČM fatální. To však rozhodně není cílem POSTE RE. Jsme připraveni o realizaci koupě bez ohledu na vzájemné spory dále jednat,“ potvrdil Tranquillini.

Kontakt: