Vydáno: 28.8.2008
Pražský literární dům

Tvůrčí stipendia Pražského literárního domu získali Tereza Boučková a Petr Čichoň

  Po nositelce ceny Magnesia Litera 2007 za prózu Radce Denemarkové obdrželi v letošním roce tvůrčí stipendia Pražského literárního domu (PLD) autorů německého jazyka dva spisovatelé: Tereza Boučková a Petr Čichoň.

  Oba autoři stráví měsíc v německém Wiesbadenu, kde mohou čerpat inspiraci v novém kulturním prostředí, získat čas na psaní a navázat nové kontakty či prezentovat svou tvorbu v rámci autorských čtení. Tereza Boučková odjíždí letos v září a Petr Čichoň se do Německa chystá v říjnu, v době konání Frankfurtského knižního veletrhu. turní tradici.
  „Ještě nikdy jsem žádný tvůrčí pobyt neabsolvovala, bránily mi v tom rodinné důvody,“ řekla Tereza Boučková.

  Letošní rok nebyl pro výběrovou komisi jednoduchý. O stipendium se ucházelo 19 zájemců. Mezi uchazeči byli etablovaní i méně známí autoři. Při výběru se přihlíželo na kvalitu dosavadní tvorby a na způsob využití stipendijního pobytu.

  Petr Čichoň by tvůrčí pobyt například rád věnoval práci na rozepsaném románu, který tematicky zpracovává popřevratová 90. léta. Zamýšlený příběh vypráví o slezských zednících, kteří odjedou pracovat za vidinou lepšího výdělku do sjednoceného Německa. Prožívají realitu několika kultur – život v postkomunistickém Československu, bývalé NDR, bývalé NSR a současnou realitu sjednoceného Německa. Do tohoto časově vymezeného příběhu se zedníkům z Horního Slezska snově připomíná jejich českoněmecká historická minulost.aturhaus.comu knihovnu.

  Autoři plánují o svém pobytu ve Wiesbadenu psát, Tereza Boučková formou fejetonů, Petru Čichoňovi jsou bližší básně a próza. Tato forma „deníku“ či reportáží bude přístupná na internetových stránkách Pražského literárního domu (PLD) www.prager-literaturhaus.com a vybrané části budou publikovány v tištěné podobě v kulturním týdeníku A2 a literární příloze deníku Právo- Salon.

  „Náš nadační fond vyhlásil toto stipendium ve spolupráci s Hesenskou literární radou již podruhé. Vybraní autoři získávají na jeden měsíc ubytování v literárním domě Villa Clementine v německém Wiesbadenu a finanční prostředky na pobyt. V listopadu naopak přijede do Prahy německý autor, který bude mapovat dění v Praze a bude možné se s ním setkat v rámci autorského čtení,“ vysvětluje Lucie Černohousová, ředitelka Pražského literárního domu, a dodává: „V příštím roce bychom chtěli stipendia rozšířit o další státy, a to nejen o německy mluvící zemí.“


  Vznik Pražského literárního domu iniciovala nedávno zemřelá pražská německy píšící autorka Lenka Reinerová spolu s velvyslancem v. v. Františkem Černým a prof. Kurtem Krolopem, předsedou Společnosti Franze Kafky. Hlavním cílem nadačního fondu je přiblížit veřejnosti literaturu německy píšících autorů z českých zemí a oživit kulturní tradici. V současné době PLD pořádá kulturní akce a diskusní večery a vlastní unikátní tematickou knihovnu. V letošním roce začal literární dům spolupracovat s Hessischer Literaturrat (Hesenskou literární radou) na projektu pravidelných výměnných rezidenčních pobytů českých a německých autorů. Na realizaci stipendií se spolupodílejí Ministerstvo kultury ČR a Institut umění.

  Pro další informace kontaktujte Lucii Černohousovou, na telefonním čísle 774 233 531 nebo na e-mailu info@prager-literaturhaus.com

Kontakt: