Vydáno: 24.9.2001
KPNQwest/GTS

Dovolá se GTS spravedlnosti?

    Praha 24. září 2001 - Podáním žaloby na společnost GTS CZECH neuváženě ohrozil Český Telecom všechny zákazníky, kteří využívají telekomunikačních služeb poskytovaných největším českým alternativním operátorem. Český Telecom tak znovu zneužil svého dominantního postavení na českém trhu telekomunikačních služeb. Žalobou z počátku září se Český Telecom snaží napadnout pravomocné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z 11. dubna 2001 o propojení sítí, se kterým nesouhlasí. Toto rozhodnutí však platně stanovilo podmínky vzájemného propojení mezi pevnými sítěmi GTS a Českého Telecomu. Společnost GTS se narozdíl od jiných alternativních operátorů odmítla podvolit diktátu dominantního operátora a nepřistoupila na jím předložený návrh podmínek propojení. Český Telecom se zřejmě neřídí rozhodnutím ČTÚ o propojení sítí a v rozporu s ním účtuje GTS za propojení ceny nad rámec poplatků stanovených regulačním orgánem.

    „Postup Českého Telecomu je prostě výsměchem nezávislému regulačnímu orgánu,“ uvedl Milan Rusnák, generální ředitel GTS CZECH. „Český Telecom tak znevažuje nejen ČTÚ, ale i důvěryhodnost liberalizace českého telekomunikačního trhu. Postup dominantního operátora je v ostrém protikladu s proklamacemi vlády o podpoře zahraničních investic a o spravedlivém zacházení se zahraničními investory. Takovému chování však napomáhá i sám stát. Například před privatizací, zřejmě pro zvýšení budoucí prodejní ceny, přidělil Českému Telecomu rozsáhlou státní zakázku bez jakéhokoliv výběrového řízení. Argument, že to ale zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje, není důstojný a seriozní zahraniční investory spíše odradí než přiláká,“ dodal.

    Český Telecom při podání účelové žaloby využil tři dny před vypršením lhůty pro napadení rozhodnutí ČTÚ mezery v telekomunikačním zákoně (151/2000 Sb.). Český Telecom místo ČTÚ napadl svého konkurenta, protože ČTÚ své rozhodnutí vydal na žádost společnosti GTS, která na neopodstatněné požadavky Českého Telecomu nepřistoupila. Součástí žaloby podané Telecomem je i návrh nové propojovací smlouvy s GTS, v níž dominantní operátor požaduje ceny nerespektující cenové rozhodnutí ČTÚ. Smyslem této zdánlivě absurdní žaloby, jejíž podání má však dočasně pozastavit platnost propojovací dohody, je zřejmý pokus o významné ekonomické poškození společnosti GTS. Tento záměr potvrzuje i nejnovější postup Českého Telecomu, který vzhledem k údajné neplatnosti smlouvy o propojení odmítá společnosti GTS zprovoznit další telekomunikační služby.

    To, že Český Telecom zneužívá svého dominantního postavení na trhu, již v minulosti potvrdil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), když shledal, že Český Telecom porušuje zákon o ochraně hospodářské soutěže. Pravomocné rozhodnutí ÚOHS z roku 2000 potrestalo dominantního operátora za neodůvodněné odmítání zařazení služby internet do smlouvy o propojení sítí. Bez ohledu na to Český Telecom společnosti GTS vzniklou škodu ve výši 35 milionů korun dosud nezaplatil.

Soubory ke stažení:

Document Icon GTSvsCTc.doc