Vydáno: 21.11.2001
CME

Nejvyšší soud: Odstoupení CET 21 od exkluzivní smlouvy s ČNTS neprávoplatné

  Praha 21. listopadu 2001 – Nejvyšší soud ČR rozhodl, že společnost CET 21 neprokázala, že by společnost ČNTS hrubě porušila servisní smlouvu tím, že 5. srpna 1999 neposkytla společnosti CET 21 denní vysílací plán. Dále rozsudek konstatuje, že neexistují důkazy o jakémkoliv ohrožení vysílací licence. Tyto důvody tedy nemohla společnost CET 21 použít jako podnět k okamžitému odstoupení od Smlouvy o spolupráci při zajišťování servisu pro televizní vysílání se společností ČNTS. Nejvyšší soud vrátil věc Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je pro Vrchní i Městský soud závazné. Plné znění rozsudku je dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu na adrese
  http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=5402&searchstr=

  „Vždy jsme věděli, že spor kolem nedodání denního plánu byl pouze vymyšlenou záminkou, aby CET 21 mohl odstoupit od exkluzivní smlouvy s ČNTS,“ řekl Jan Vávra, generální ředitel ČNTS. „Vladimír Železný tak s tichým souhlasem vysílací rady zneužil situaci k poškození svého bývalého exkluzivního partnera,“ uvedl Vávra.

  Nejvyšší soud došel mimo jiné k závěru, že právní posouzení splnění podmínek pro odstoupení od smlouvy Vrchním soudem nebylo úplné a správné. „Lze tedy uzavřít, že skutkový závěr odvolacího soudu o tom, že součástí smluvního závazku ČNTS poskytnout CET 21součinnost nezbytnou k zachování a prodloužení licence byla i povinnost ČNTS dodávat CET 21 denní vysílací plán, nemá v provedeném dokazování v podstatné části oporu,“ praví se v rozsudku.

  „Obávám se, že i toto příznivé rozhodnutí povede k dalšímu zdržení spravedlnosti,“ řekl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Železný tak získá zase čas na to, aby se pokusil ukrýt další majetek a vytvořit nové ‘zázračné smlouvy‘,”dodal Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon nejsoud1_cz.doc