Vydáno: 2.7.2011
Karlovarské minerální vody

KMV stahují jedinou šarži neperlivé vody Aquila

    Praha/Karlovy Vary 2. července 2011 – Na základě upozornění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zahájila společnost Karlovarské minerální vody včera ráno preventivní stahování jedné výrobní šarže pramenité neperlivé vody Aquila Aqualinea z trhu. Jde o produkty vyrobené 20. května 2011 (výrobní šarže A015-00056 ). Výrobce reagoval na zjištění SZPI, že výrobek obsahuje bakterie Escherichia coli, které jsou pro tento typ výrobku nepřípustné, bez jakéhokoli prodlení a zahájil stahování výrobků z oběhu ještě před vydáním nařízení SZPI. Informace pro spotřebitele umístil rovněž na internetové stránky www.aquila-aqualinea.cz. Bezprostřední kontrola výrobních postupů a kontrolních rozborů laboratoře KMV provedená SZPI přímo u výrobce neprokázala žádné nedostatky ve výrobním procesu ani v práci laboratoře.

    „Bakterie zjištěného typu se vyskytují ve velkém počtu kmenů a ne všechny jsou lidskému zdraví škodlivé,“ uvedla Dana Jírovská, vedoucí laboratoře KMV. „Do přesného určení konkrétního kmene v Národní referenční laboratoři není žádný důvod k obavám, zejména proto, že výrobek je právě preventivně stahován z obchodní sítě,“ dodala Jana Ježková, balneotechnik KMV.

    Výskyt bakterií nebyl smluvní laboratoří SZPI zjištěn ve všech analyzovaných lahvích. Některé vzorky byly zcela bez nálezu. Vzorky budou k ověření nálezu postoupeny do Národní referenční laboratoře. Paralelní kontrolní rozbory výrobků téže šarže probíhají jak ve smluvní laboratoři SZPI, tak v dalších laboratořích včetně laboratoře KMV. Výsledky kontrolních analýz budou k dispozici v pondělí 4. 7. 2011.

    Spotřebitelé, kteří výrobek uvedené šarže dosud mají, se mohou obrátit telefonicky na informační linku výrobce na telefonním čísle 800 11 10 11, kde si mohou sjednat návštěvu obchodního zástupce, který vodu vymění za výrobek z jiné šarže. Jeho návštěvu si mohou vyžádat rovněž e-mailem na adrese info@mattoni.cz.

Kontakt: