Vydáno: 1.8.2017
UPS

Finanční výsledky UPS za 2Q 2017

  SPOLEČNOST UPS OZNÁMILA ZISK NA AKCII VE VÝŠI 1,58 USD DÍKY RŮSTU PŘÍJMŮ VE VŠECH SEGMENTECH

  • Provozní zisk na domácím trhu v USA vzrostl o 13 % a marže dosáhla 14,3 %
  • Příjmy na domácím trhu v USA se zvýšily o 8,1 % díky významnému nárůstu letecké a pozemní přepravy
  • Objem exportních zásilek vzrostl o 12 % s nárůstem ve všech regionech
  • Mezinárodní příjmy se zvýšily o 2,8 %, příjmy na měnově neutrální bázi* vzrostly o 8,3 %
  • K 12% nárůstu příjmů přispěly všechny jednotky segmentu dodavatelské řetězce a nákladní přeprava
  • Společnost UPS znovu potvrdila svůj výhled upraveného celoročního zisku na akcii (EPS) pro rok 2017


  ATLANTA, 27. července 2017 – Společnost UPS (NYSE:UPS) dnes oznámila, že zisk na akcii ve druhém kvartálu 2017 dosáhl výše 1,58 USD, což představuje 11% nárůst v porovnání se stejným obdobím roku 2016. Vyššího zisku na akcii bylo dosaženo díky nárůstu příjmů o 7,7 %. Všechny tři segmenty profitovaly ze ziskovější nabídky služeb, z vyšších výnosů i lepší správy provozních nákladů.

  Konsolidované výsledky
  2Q 2017
  2Q 2016
  Příjmy
  15 750 mil. USD
  14 629 mil. USD
  Provozní zisk
  2 216 mil. USD
  2 038 mil. USD
  Provozní zisk na měnově neutrální bázi*
  2 330 mil. USD
  Upravený zisk na akcii
  1,58 USD
  1,43 USD

  „Společnosti UPS se ve druhém čtvrtletí podařilo meziročně zvýšit příjmy, jakož i zajistit nárůst zisku na akcii, který odpovídá plánovaným hodnotám,“ říká David Abney, generální ředitel UPS. „Nadále investujeme do distribuční sítě, abychom rozšířili naše možnosti, tržní podíl i globální dostupnost služeb.“

  Celkové výsledky ve druhém kvartálu 2017:
  • Příjmy se zvýšily o 7,7 %, se skokovým nárůstem o 8,9 % na měnově neutrální bázi*.
  • Příjmy se zvýšily ve všech segmentech a hlavních kategoriích služeb, především díky nárůstu poptávky ve všech oblastech široké nabídky služeb UPS.
  • Provozní zisk narostl o 8,7 % na 2,2 mld. USD hlavně díky dobrým výsledkům segmentů dodavatelské řetězce a nákladní přeprava a domácí trh v USA.
  • V příznivém meziročním srovnání upraveného zisku na akcii za druhý kvartál jsou zahrnuty doplňkové příjmy zhruba 0,10 USD především z kompenzací palivových a mzdových nákladů.
  • Meziroční kapitálové výdaje na podporu investiční strategie dosáhly 2,0 mld. USD.
  • V tomto roce společnost UPS vyplatila dividendy ve výši téměř 1,4 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 6,4 % na akcii, a odměnila tak akcionáře další silnou dividendou.
  • K 30. červnu 2017 společnost UPS odkoupila 8,4 milionu akcií za více než 900 mil USD, a držela se tak svého záměru vrátit akcionářům vložené prostředky.

  *) Viz příloha: sladění měnově neutrálních příjmů a provozního zisku, které nepodléhají standardům GAAP

  Domácí trh v USA

  Domácí segment profitoval z rostoucí poptávky po doručování pro online obchod, které zajistilo oproti druhému kvartálu 2017 nárůst příjmů o 8,1 %. Spotřebitelé ve Spojených státech stále více dávají přednost nakupování online a UPS tento trend využívá díky unikátní nabídce přepravních služeb i špičkové úrovni technologií zaměřených na zákazníky.

  2Q 2017
  2Q 2016
  Příjmy
  9 745 mil. USD
  9 015 mil. USD
  Provozní zisk
  1 395 mil. USD
  1 233 mil. USD

  Výsledky na domácím trhu v USA ve druhém kvartálu 2017:
  • Příjmy se oproti druhému kvartálu 2016 zvýšily o 730 mil. USD díky e-komerce, která ovlivnila vyšší poptávku po službách letecké a pozemní přepravy UPS.
  • Služby Next Day Air a Deferred Air narostly o 6,4 %, respektive o 11 %, díky neutuchajícímu zájmu zákazníků o rychlé a pohodlné služby UPS.
  • Příjem na zásilku se zvýšil ve všech segmentech, celkově o 3,0 % oproti druhému kvartálu 2016, čehož společnost dosáhla díky úpravám základních cenových sazeb i vyšším palivovým příplatkům.
  • Provozní zisk vzrostl o více než 13 %, provozní marže narostla o 60 bazických bodů na 14,3 %.
  • Provozní náklady pro budoucí operace včetně budování nových logistických center a sobotního provozu si vyžádaly dodatečné náklady ve výši zhruba 35 mil. USD.

  Mezinárodní přeprava

  Segment mezinárodní přepravy vykázal výrazné zlepšení díky zvýšené poptávce po přeshraničních zásilkách. Nárůst exportních zásilek byl zaznamenán napříč regiony UPS díky zákazníkům, kteří využili rozšířené portfolio UPS, lepší přepravní časy a špičková řešení pro zprostředkování celních služeb. Mezinárodní segment také učinil několik oznámení ke zlepšení výkonnosti a rozšíření přítomnosti na lokálním trhu.

  2Q 2017
  2Q 2016
    Příjmy
  3 163 mil. USD
  3 077 mil. USD
    Provozní zisk
  583 mil. USD
  613 mil. USD
    Provozní zisk na měnově neutrální bázi *
  697 mil. USD
  V rámci mezinárodního provozního segmentu ve druhém kvartálu 2017:
  • Provozní marže s 18,4 % stanula v čele odvětví, provozní zisk dosáhl výše 583 mil. USD a zahrnoval očekávaný nepříznivý vliv měn ve výši 114 mil. USD.
  • Silný nárůst exportu pokračoval na úrovni 12 % v čele s Evropou a Asií. K expanzi přispěly všechny regiony.
  • Segment ve druhém čtvrtletí 2016 zaznamenal 2,8% nárůst příjmů, což představuje nárůst o 8,3 % na měnově neutrální* bázi.
  • Během uplynulého čtvrtletí společnost UPS oznámila exkluzivní partnerství se světovou výstavou Expo 2020 v Dubaji, vytvořila inovativní alianci s přední čínskou logistickou společností S.F. Express a získala společnost Nightline Logistics, čímž upevnila vedoucí postavení na irském trhu.

  *) Viz příloha: sladění měnově neutrálních příjmů a provozního zisku, které nepodléhají standardům GAAP

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  „Segment dodavatelských řetězců a nákladní přepravy vykázal v uplynulém čtvrtletí opět dobrou dynamiku, týmy ve všech obchodních jednotkách prosazovaly zlepšování kvality příjmů v kombinaci s programy na snižování strukturálních nákladů,“ uvedl Abney. „Výkony tohoto segmentu vykazují vyvážené zlepšení ve všech obchodních jednotkách díky iniciativám zaměřeným na oblast příjmů a provozních nákladů, které posilují hlavní výkonnost."

  2Q 2017
  2Q 2016
  Příjmy
  2 842 mil. USD
  2 537 mil. USD
  Provozní zisk
  238 mil. USD
  192 mil. USD

  • Příjmy v porovnání s druhým čtvrtletím 2016 vzrostly o 12 % díky silné orientaci společnosti na loajální zákazníky, posilování iniciativ zaměřených na řízení příjmů a zlepšení tržních podmínek napříč obchodními jednotkami.
  • Zvýšení tonáže u jednotek Freight Forwarding a UPS Freight přispělo ke zlepšení výborných výsledků, zatímco ekonomické podmínky na jiných než maloobchodních trzích jsou stále tvrdší.
  • Doplnění maloobchodních zásob a zlepšení výkonnosti leteckého sektoru zlepšily výsledky u distribuce.
  • Coyote Logistics přispěla dvojciferným růstem výnosů při pokračujícím navyšování tržního podílu jednotky.
  • Všechny obchodní jednotky přispěly v rámci segmentu k 24% růstu provozního zisku, který zahrnoval jednorázové příjmy.

  Výhled

  Společnost poskytuje výhled na upravené bázi (neodpovídající účetním zásadám GAAP), není totiž možné předpovědět či odhadnout vliv budoucího tržního nacenění penzijních položek na jednotlivých trzích. Ten je zahrnutý ve vykazovaných výsledcích podle GAAP a může být významný.

  „Výsledky za druhé čtvrtletí odpovídaly našim očekáváním a jsme spokojeni s rozvojem našich strategických iniciativ,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel společnosti UPS. „Když se podíváme na druhou polovinu roku, výkony v našich hlavních obchodních aktivitách budou dále formovat dobré výsledky.“

  Firemní výhled celoročních upravených příjmů na akcii za rok 2017 zahrnuje:

  • Nepříznivý vliv měn ve druhém čtvrtletí a další náklady spojené se strategickými iniciativami budou mít dopad na výsledky.
  • Třetí čtvrtletí roku 2017, jež má v porovnání se třetím čtvrtletím předchozího roku o jeden provozní den méně, přispěje k relativně rovnoměrnému růstu zředěného zisku na akcii (EPS).
  • Daňová sazba v druhé polovině roku 2017 by podle očekávání měla dosáhnout 35 % a nezahrnuje daňové úspory za čtvrté čtvrtletí roku 2016 ve výši přibližně 0,05 USD na akcii.

  Společnost UPS znovu potvrdila svůj výhled upraveného celoročního zisku na akcii za rok 2017 v rozmezí od 5,80 do 6,10 USD, který zahrnuje nepříznivý vliv měn před zdaněním ve výši zhruba 400 mil. USD, respektive 0,30 USD na akcii.


  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici prostřednictvím Twitteru na @UPS_News.

Kontakt: