Vydáno: 19.7.2012
DBM

Média vs. PR 1:1?

    Praha 19. července 2012 – Novináři se při své práci nejčastěji setkávají s tlakem ze strany vedení redakce z ekonomických důvodů. Podle tří čtvrtin respondentů ovlivňuje negativně kvalitu českých médií, zhruba stejnou měrou také nízká odborná a etická úroveň novinářů. Redakce mají nastavená interní pravidla, jak přistupovat k „motivačním“ nabídkám firem či PR agentur. I přesto se pouze 42 % novinářů vyslovilo zásadně negativně k přijímání darů. Vyplývá to ze závěrečné zprávy z rozsáhlého průzkumu, kterou dnes zveřejnila agentura Donath Business & Media (DBM). Elektronického dotazování se v období od 4. do 17. června 2012 zúčastnilo přes půl tisíce aktivních novinářů z tištěných celostátních a regionálních médií, rozhlasu, televize a internetových zpravodajských periodik v ČR.

    „Cílem průzkumu bylo zmapovat aktuální názory českých novinářů na mediální prostředí v ČR včetně vnějších vlivů ze strany inzerentů, politiků i PR agentur,“ uvedl Michal Donath, ředitel DBM. Na baterii otázek, týkajících se také citlivých témat jako např. co má nejvýraznější vliv na kvalitu práce médií a kde leží hranice mezi přijatelným a nepřijatelným chováním ze strany PR agentur odpovědělo celkem 566 (22 %) z oslovených 2577 aktivních novinářů. „Nečekaně velkému počtu respondentů patří dík za otevřenost i důvěru, s níž se průzkumu zúčastnili. Rád bych věřil, že zveřejněním plně anonymizovaných zdrojových dat přispějeme ještě více k prohloubení vzájemného respektu,“ dodal Donath.

    „Průzkum DBM ukazuje, že 75 % respondentů už nyní pociťuje ze strany vedení nátlak motivovaný ekonomickými důvody. Zdejší situace je však v porovnání s tím, co zažívají jejich zahraniční kolegové v USA, Velké Británii a Austrálii, dosti mírná. Zdá se totiž, že čeští novináři se s různými na ně vyvíjenými tlaky doposud uměli docela dobře vypořádat. Vzhledem k nedostatku jiných příležitostí nemají nejspíš ani moc na výběr. Dobrým znamením je, že dokáží odolat i nátlaku ze strany PR agentur, které považují za pouhou otravnou nutnost. Co však ještě zbývá prozkoumat, je nátlak, jenž na PR agentury vyvíjejí jejich klienti, a jejich schopnost či neschopnost takový nátlak ustát,“ řekl k výsledkům průzkumu Erik Best, vydavatel bulletinů Fleet Sheet a Final Word.

    Hlavní zjištění jsou uvedena v příloze.

    Kompletní závěrečná zpráva z průzkumu a úplná anonymizovaná zdrojová data jsou k dispozici zde.

Kontakt: