Vydáno: 27.5.1999
CME

Korunní tunel

  Praha 27. května 1999 – Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel společnosti Central European Media Enterprises Ltd. dnes odhalil další skutečnosti o porušování statutárních povinností Vladimíra Železného, bývalého generálního ředitele a jednatele společnosti ČNTS. Podle předložených dokladů Železný zneužíval své postavení a pravomoci, které mu udělili akcionáři ČNTS včetně CME, které v ČNTS vlastní 99% podíl, k realizaci masivní reklamní kampaně na propagaci výrobku společnosti v níž sám vlastnil 60% podíl. Tím se Vladimír Železný dopustil porušení svých právních závazků vůči ČNTS a způsobil tak této společnosti škody ve výši 69,6 mil. Kč. Smluvní servisní partner společnosti CET 21 se na Železném domáhá úhrady škody soudní cestou.

  „Železný prostě reklamní čas TV NOVA „daroval“ společnosti, kterou sám vlastnil, namísto aby jej prodával za řádné ceny,“ řekl Fred Klinkhammer. „Je mi velice líto, že se Vladimír Železný rozhodl obohacovat se tím, že zcela evidentně zneužil naší důvěru a důvěru lidí, kteří pro něj pracovali. Naše důvěra možná nebyla na místě, ale to co udělal, je prostě zavrženíhodné,“ dodal Klinkhammer.

  Podstata operace, kterou Železný vymyslel, byla založena na vybudování značky Korunní na úkor ostatních zadavatelů reklamy na TV NOVA prostřednictvím intenzivní reklamní kampaně financované složitým systémem poplatků a úhrad, v jejichž důsledku Železný poskytl vlastně sám sobě 92% slevu z řádných cen reklamního času. Součastně zneužíval pořad Volejte řediteli nejen pro své vlastní účely, ale také pro propagaci značky Korunní tím, že umísťoval láhev s minerálkou v rozporu se etickým podnikatelským chováním a předpisy regulujícími reklamu v České republice přímo do záběru. Z dokladu, které byly předloženy zástupcům tisku jednoznačně vyplývá, že „operace Korunní“ byla součástí rozsáhlého plánu na získání dominantního postavení na českém trhu s minerálními vodami.

  Podnikatelské postupy Železného jsou od jeho propuštění 19. dubna 1999 ze společnosti ČNTS podrobovány forenznímu šetření. O výsledcích vyšetřování bude CME veřejnost ve vhodném okamžiku informovat.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon Korun_cz.doc